– Skal kommunen lykkes med sin høye målsetting må flere kvinner begynne å sykle til jobben og i andre sammenhenger, mener Kjetil Martinsen fra Rykkinn.

52-åringen har vært helårs-syklist i hele 20 år. Han regner seg ikke som noen gjennomsnittlig syklist. Men det er nettopp «alminnelige» syklister som må øke om Bærum kommune skal klare å nå sitt djerve mål om drastisk mer sykling i de neste årene.

LES MER:

Her bygger Morten (52) elsykkel med tak

– Brøyting er viktigst

Høy kvinneandel = suksess

– Et godt parameter på suksess er andelen kvinner som sykler. Grunnen til at byer som København og Amsterdam har lyktes er blant annet at der er andelen kvinner som sykler høy, legger Kjetil Martinsen til.

Sjefingeniøren hos Veritas får støtte fra Kristin Siem Utne, areal-planlegger i Bærum kommune.

Bærums sykkelstrategi i perioden 2018–2030

Den overordnende ambisjonen er at det skal være attraktivt å sykle for alle i Bærum. Målet er 7 prosent sykkelandel i 2025 og 20 prosent i 2030.

Fem satsingsområder:

1) Det skal være trygt å sykle i Bærum.

2) Det skal være raskt å komme frem for syklister i Bærum, særlig frem til kollektivknutepunktene.

3) I Bærum skal sykkel være et prioritert transportmiddel. Bærum kommune skal tilrettelegge for sykling gjennom planlegging og utbygging.

4) Sykkel skal være en naturlig del av tettsteder, byliv og byrom.

5) Bærum kommune skal markedsføre sykling.

Sykkelstrategien ligger ute til høring til 16. mars.

 

– Vi må helt klart få opp kvinne-andelen som sykler om vi skal klare å nå målet om 7 prosent sykkelandel i 2025 og 20 prosent i 2030, mener Utne.

Hun begrunner det med at kvinner er spesielt opptatt av sikkerhet og trygghet i trafikken. Og nettopp økningen er trygghetsfølelsen har en svært sentral plass i Bærums nye sykkelstrategi.

– Det skal vi gjøre ved å separere syklister fra bilister. Vi må også bedre fremkommeligheten ved å lage løsninger vekk fra fortau og blandet trafikk, forteller arealplanlegger Kristin Siem Utne.

LES OGSÅ: Usikkert om "skrekkstrekket" blir sikret

Ønsker innspill

Både sykkelstrategien og planene for sykkelveinettet i perioden 2018–2030 er av de tingene kommunen ønsker tilbakemelding på. Det er bakgrunnen for tirsdagens åpne informasjonsmøte.

– Vi er helt avhengige av hjelp fra befolkningen for å nå målene våre. For vi innrømmer at målene er høye, sier Terje Hansen, leder for områdeutvikling i Bærum kommune.

Nettopp de høye målene kom det flere spørsmål om fra de fremmøtte i Kunnskapssenteret i Sandvika. Flere poengterte at målene var uoppnåelig høye, tatt i betraktning at sykkelandelen i Bærum nå er på mellom tre og 4 prosent av befolkningen.

– Vi har ingen problemer med å se at det er en utfordring. Det er derfor vi trenger mange kloke hoder som kan gi oss råd, påpeker sykkelkoordinator Håvard Eriksson.

Han ønsker derfor mange tilbakemeldinger og innspill til sykkelstrategien for perioden frem til 2030. Og det innen 16. mars.