– Man bør kunne tenke ut noen løsninger før ny E18 kommer på plass, sier Jan Henrik Andresen.

Som leder av Syklistenes landsforening i Asker og Bærum har han god oversikt over de stedene hvor syklistene sliter på sin daglige ferd inn mot Oslo.

LES OGSÅ: – Vi kan ikke vente i årevis 

Da planene for ny E18 ble presentert med sykkeltrasé hele veien, ble han svært fornøyd. Men nyheten om at E18 nå ser ut til å bli skjøvet frem i tid, gjør ham betenkt.

I Nasjonal transportplan (NTP) foreslås flere ekspress-sykkelveier, men ingen vest for Oslo.

– Det er en åpenbar forklaring på det, og den heter E18. Der ligger det inne en stor satsing både på kollektivfelt og sykkeltrasé, sier Turid Stubø Johnsen i Statens vegvesen.

Sykkelulykker

Mer enn én av tre sykkelulykker i Akershus skjer i Bærum, som kun har én av fem av fylkets innbyggere.

Bærum: 92 personer er skadet i sykkelulykker fra 2010 og frem til august 2015.

Asker: 31 personer er skadet i sykkel-ulykker fra 2010 og frem til august 2015.

Akershus: 251 skadet eller drept i sykkelulykker i hele fylket fra 2010 og frem til august 2015.

Rundt halvparten av sykkelulykkene i Bærum har skjedd mellom Sandvika og Lysaker.

94 av 123 skadde syklister er menn.

De fleste ulykkene har skjedd i rushtiden på hverdager.

Kilder: Statens vegvesen, politianmeldte sykkelulykker med personskade

Hun legger til at det kommer en mer detaljert handlingsplan med fordeling av midlene til de forskjellige formålene etter at NTP har vært behandlet av Stortinget.

LES OGSÅ: Færre syklister og fotgjengere skadet i trafikken 

Flere farlige strekninger

Jan Henrik Andresen er bekymret for at det ikke blir gjort noe med de farlige strekningene mellom Asker og Oslo.

– For at flere skal sykle, som målet er, må det være god tilgjengelighet og oppleves trygt. Vi har noen strekninger med gang- og sykkelvei, som langs Fekjan, men der er det mange krysningspunkter og utkjøringer til næringsområder, sier Andresen.

– Mellom Sandvika og Blommenholm må syklistene dele et ganske smalt fortau med motgående syklister og fotgjengere. Ved innkjøringen til Blommenholm båtforening, hvor det skjedde en stygg ulykke i fjor, må de krysse Sandviksveien. Ved Høvik stasjon må de gjennom en farlig rundkjøring, fortsetter han.

Positive til E18-planer

– Nå kommer det heldigvis ny sykkelvei langs Professor Kohts vei, men den munner ut på Lysakerlokket hvor man må over en dobbel rundkjøring. Vi er kjempepositive til planene for E18, men frykter det er blitt en sovepute for å ikke gjøre noe før den kommer på plass, sier Andresen.

Ifølge NTP skal antallet syklister mer enn dobles de neste årene for å ta unna trafikkveksten som ventes i og rundt de største byene.

– Det er en positiv satsing, men det må følges opp med handling, sier Jan Henrik Andresen.