Debatten raser på Twitter etter at Budstikka i dag publiserte en artikkel om en politikontroll i Bærumsveien ved Jar stasjon denne uken, der en syklist ble ilagt et forelegg på 900 kroner for å ha syklet på rødt lys.

Politiet varsler at de kommer til å ha flere aksjoner fremover for å straffe sykkelsyndere. Hva som er en sykkelsynd er imidlertid ikke innlysende, viser innleggene i lysdebatten.

Alle er enige i at det er forbudt og straffbart for en bilist å kjøre på rødt lys. Ifølge trafikkreglene er det imidlertid ikke straffbart for fotgjengere å gå på rød mann i lyskryss.

Litt verre er det å sette to strek under svaret på hvilken regel som gjelder for syklister på gang- og sykkelvei som skal gjennom et lyskryss.

LES OGSÅ: Straffer sykkelsyndere og varsler flere kontroller

– Fikk bot for å ha syklet på rødt i veibanen

«Kunne dere avklare forvirringen rundt bøtelegging for sykling på rød mann da det åpenbart er lovlig?»  spør en av debattantene.

Budstikka sender spørsmålet videre til Stig Wettre-Johnsen, politioverbetjent i Asker og Bærum politidistrikt. Han er ikke i tvil i tilfellet med syklisten som ble 900 kroner fattigere etter å ha syklet på rødt lys i Bærumsveien onsdag morgen.

– Syklisten syklet i veibanen på rødt lys. Da opptrer syklisten som kjørende og må forholde seg til samme lover som bilistene. Det innebærer 900 kroner i bot på sykkel, sier Wettre-Johnsen.

LES OGSÅ: Syklist påløpt på Billingstadsletta

Lover for syklister:

Aktsomhet: Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Skilt: Skilt som «Innkjøring forbudt» og «Forbudt for alle kjøretøy» skal også respekteres av syklister.

Lykt: Sykkel, som skal brukes i mørket eller i dårlig sikt, skal ha fastmonterte lykter med gult/hvitt lys foran og rødt bak. Lyktene skal kunne sees tydelig i en avstand på 300 meter. Lyktene skal være tent under sykling når lysforhold eller sikt gjør det påkrevd for å gi føreren nok lys og gjøre kjøretøyet synlig.

Syklister har ikke lov til å sykle på motorvei eller vei som leder til motorvei.

Lovbrudd kan gi bot på kr 900.

Kilde: Vegtrafikkloven/ Forskrift om krav til sykkel

 

– Ikke ulovlig å sykle på rødt

Når syklisten er på gang- og sykkelvei, blir det annerledes. Budstikka observerte at en rekke syklister syklet over fotgjengerfeltet på rød mann mens politiet hadde kontroll, uten av de fikk bøter.

Leder for Syklistenes landsforening i Asker og Bærum, Jan Henrik Andresen, skriver følgende kommentar i rødlys-debatten:

«I henhold til Trafikkreglene er det ikke ulovlig å sykle mot «rød mann», «rød mann» gjelder fotgjengere. Om det også skal omfatte syklister må man ha «rød sykkel» på trafikklyset.»

LES OGSÅ: Knut Gjesdal (71) brakk nakken i sykkelulykke

– Er ulovlig hvis det kan oppstå fare

Wettre-Johnsen sier seg enig i innlegget til sykkelgeneral Andresen, men påpeker at det i bestemmelsen også er snakk om å vise skjønn.

– Loven sier at så lenge det ikke oppstår en situasjon hvor det kan oppstå fare eller forårsake skade og slik at annen trafikk blir unødig hindret eller forstyrret, er det ikke ulovlig å sykle på rød mann. Hvis det oppstår en farlig situasjon fordi syklisten sykler på rød mann, er det altså straffbart, forklarer Wettre-Johnsen.

Han mener det tryggeste er at syklisten går av sykkelen – noe som gjør at syklisten regnes som gående. Da har bilistene vikeplikt.

– Selv om det ikke er ulovlig, tar du en sjans hvis du velger du å sykle på rød mann. Du kommer langt med å vise folkeskikk i trafikken, sier Wettre-Johnsen.

LES OGSÅ: Frykter enda flere sykkelulykker

– Lovverket er godt nok foreløpig

– Loven gir rom for tolkninger og valgmuligheter for syklister. Er trafikkreglene for syklister klare nok?

– Jeg synes lovverket er godt nok. Syklistene er enn rund trafikantgruppe, vi i politiet er ikke til for å strafflegge noen bare for å straffe – det vi vil er at folk skal ha rett adferd. Så får se når mengden av syklister øker enda mer om vi kanskje får behov for å stramme opp. Hvis det blir mer konflikter, må vi har mer regelverk.