– Bysykkelordningen er et viktig bidrag til å løse transport-utfordringene på Fornebu, og et ledd i arbeidet med å bli en klimaklok kommune, sier Bærums-ordfører Lisbeth Hammer Krog.

– For å få til det, må vi legge til rette for at det blir attraktivt å velge mer miljøvennlige reiser, legger hun til.

I fjor var det over 1 million sykkelturer av 30.000 abonnenter med 1.200 bysykler i Oslo. Dette er med på å redusere bilkjøringen.

Raskt og fleksibelt

Ordføreren forteller at bysykkelordningen inngår i en større satsing på miljøvennlige reiser og byutvikling, der blant annet SmartCity Bærum har bidratt.

Tiltaket finansieres av Bærum kommune, samt bedriftene KLP og Fornebuporten. De ansatte i disse to bedriftene får gratis abonnement på bysykkelordningen.

LES OGSÅ:

Bysyklene kastes ut av Oslo – frir til Bærum

Vil ha bysykler på Fornebu

Andre bidragsytere er Technopolis, Storebrand og Obos Fornebu. Finansieringen innebærer at det ikke blir reklame på syklene på Lysaker og Fornebu.

Syklene leveres av selskapet Urban Infrastructure Partner (UIP), som også har ansvaret for samme modell bysykler i hovedstaden.

Administreres gjennom app

De som ønsker ta seg en sykkeltur, må opprette profil på nettsteder Bærum Bysykkel når det kommer i drift.

Sykkelutlånet administreres enkelt gjennom en app. Appen viser også hvor det er ledige sykler og ledig plass på stativene.

Man begynner med 100 sykler, men har mulighet til å utvide til 300 sykler. Håpet er at flere selskaper vil bidra til å gi sine ansatte gratis abonnement.

Alle privatpersoner kan kjøpe sykkelabonnement. Ordningen skal driftes av Bærum arbeidssenter og ha verksted på Storøya grendesenter.

Det kommer stativ for bysykler på Lysaker torg, Fornebuporten, Fornebu senter, Flytårnet, Storøya grendehus, fergeanløpet i Rolfsbukta og Technopolis.