Mens vi går sakte mot vår og stadig flere syklister tråkker ut på veiene viser ferske tall fra Finans Norge, som forsikringsselskapet If har gått igjennom, at det i 2014 ble registrert 48 påkjørsler av syklister og fotgjengere i Asker og Bærum i fjor var tallet 32 skader. Det er en nedgang på 16 skader.

– Det kan være tilfeldig at det er en slik stor nedgang, men uansett er tallene gledelige, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If.

LES OGSÅ: Heggedals sykkelpark er blitt vinterpark

– Langt flere ulykker

Selv om nedgangen er stor er ikke leder av Syklistenes landsforening i Asker og Bærum, Jan Henrik Andresen helt fornøyd.

– Det er nok mange sykkelulykker som ikke er registrert i denne statistikken. En slik undersøkelse mener jeg ikke er helt riktig, den får ikke med seg alle ulykken som skjer på veiene, sier Andresen til Budstikka.

Og han er lite fornøyd med veiene syklistene som tråkker rundt i bygdene må holde seg til.

– Skal ulykkene ned må noe gjøres med mange av de dårlige løsningene. Det er bare å se på en mest trafikkerte strekningen mellom Asker og Oslo. Spesielt fra Holmen og Fekjan området i Asker og innover, her er det mange utfordringer.

Han beskriver sykkelstrekningen som en av de mest trafikkerte i Norge. Og en av de farligste.

LES OGSÅ: Krever stans i bilkjøring på gang- og sykkelvei

Dårlig tilrettelagt

– Forholdene er ikke tilrettelagt for å håndtere det store antallet syklister som er på veien i morgen- og ettermiddagsrushet, sier Andresen. Han peker på at syklistene må dele plass med fotgjengere på fortau, gang- og sykkelveier og biler i veibanen enkelte steder, blant annet på Sandviksveien mellom Sandvika og Blommenholm.

– Og mellom Solvik og Blommenholm må syklistene krysse Sandviksveien, dette er et farlig punkt. Jeg kan også nevne rundkjøringen ved Høvik stasjon hvor trafikken fra E18 kjører rett inn i rundkjøringen. Lysakerlokket er også et punkt hvor det er risikabelt å sykle, sier Andresen.

Målsettingen er å gjøre så trygt og attraktivt som mulig for syklister slik at enda flere hopper på sykkelen.

– Det må gjøres mange grep, og dette har vi tatt opp med politikerne en rekke ganger.

– Jeg er redd det ikke kommer til så skje så veldig mye med sykkelveien langs E18 før planene for ny vei er klar.

LES OGSÅ:

123 ulykker

Fylkeskommunen eier fylkesveiene i Akershus, blant annet strekningen fra Sandvika til Lysaker, der et rush av sykkelpendlere ferdes. Budstikka satt sist høst søkelys på at Asker og Bærum er overrepresentert i fylkets ulykkesstatistikk for syklister.

123 sykkelulykker med personskader er registrert her de siste fem årene. Sykkelstrekket fra Sandvika til Lysaker beskrives som et av landets aller mest utsatte.

– Jeg hadde ikke turt å sykle slik sykkelpendlerne gjør enkelte steder, sa fylkesordfører Anette Solli, som bor på Rykkinn til Budstikka.

Til tross for at syklister, veiplanleggere og politi er skjønt enige om at adskilt trasé for syklister er det beste middelet for å få ned ulykkestallet på utsatte strekk, har ikke fylkesordføreren tenkt å bruke penger på det de nærmeste årene.

Hun ber syklister bruke sunn fornuft, overholde trafikkreglene og smøre seg med en god dose tålmodighet: Når ny E18 kommer – etter planen i 2023 – kommer også en etterlengtet, adskilt sykkelekspressvei.

LES OGSÅ: Bærums sykkelpolitikk

Mange ulykker i Bærum

Politianmeldte sykkelulykker med personskade fra 2010 til august 2015 viser at mer enn én av tre sykkelulykker i Akershus skjer i Bærum, som kun har én av fem av fylkets innbyggere. I Bærum er 92 personer skadet i sykkelulykker, i Asker 31 personer. I Akershus fylke er 251 personer skadet eller drept i sykkelulykker. Rundt halvparten av sykkelulykkene med personskade i Bærum har skjedd på hovedtraseen for syklister mellom Sandvika og Lysaker. 94 av 123 skadde syklister er menn. 93 av 123 skadde syklister er i alderen 20–59 år. De fleste ulykkene har skjedd i rushtiden på hverdager. Oftest på tørr og bar vei i sommerhalvåret.

LES OGSÅ: Syklistene må vente åtte år på bedre sykkelvei