Asker og Bærums befolkning ligger under landsgjennomsnittet for lungekreft. Men befolkningen ligger over i antallet hudkreft-tilfeller. Ivrig soling og ferier i solrike strøk kan er blant forklaringene.

Økt føflekkreft

Føflekkreft er den kreftformen som øker mest i Norge, både for kvinner og menn. Akershus er fylket med størst utbredelse av denne formen, og Asker og Bærum ligger høyere enn Akershus-gjennomsnittet. 187 menn og 167 kvinner fikk påvist denne kreftformen i 2013, forteller Larsen.

LES OGSÅ: Spilte dataspill for kreftsaken

Budskapet om at røyking fører til lungekreft, har gått hjem hos menn i Asker og Bærum. Forekomsten av lungekreft hos menn i distriktet er nå nesten halvparten av landsgjennomsnittet – 44 prosent lavere.

– Dette er en god utvikling. Lungekreft er den farligste av de utbredte kreftformene, med en helbredelsesprosent på bare 13 prosent for menn og 19 for kvinner, sier Larsen.

Ikke mye sykere

– Dessverre viser tallene at lungekreft øker litt blant kvinner, også i Asker og Bærum, men mindre enn i resten av landet, sier Inger Kristin Larsen.

I perioden 2009 til 2013 var det nesten ett tusen flere menn (2.701) som fikk kreftdiagnose i Asker og Bærum enn ti år tidligere. For kvinner var økningen om lag 600 tilfeller (2.427).

Det er en økning på om lag 45%.

LES OGSÅ : Klovnene fikk svulstsyke Christian (12) til å smile

– Når man justerer for at vi både er blitt flere og eldre, kan vi se en økning av enkelte kreftformer. Men betyr ikke at vi er blitt mye sykere, sier Larsen.

Nær fordobling

I Asker og Bærum er prostatakreft økt til om lag 900 tilfeller årlig de siste årene, mot 490 i perioden frem til 2003.

– Vekst og en aldring av befolkning slår ut på antallet. I tillegg tester flere menn seg. Og overlevelsesprosenten for prostatakreft er nå over 90, beroliger Larsen.

Brystkreft har en like god helbredelsesprosent, og her har antallet gått ned fra 95 årlig til 85 de siste årene.

For de fleste former for kreft er det registrert også en liten prosentvis økning som i resten av landet.