Elisabeth Matheson mener det kan være en sammenheng. Hun er fagansvarlig for helsestasjonen for Askerbarn i alderen 0–6 år.

For i USA er en epedemi med meslinger i ferd med å spre seg ut fra Disneyland i California, som er antatt smittekilde. Den lumske barnesykdommen som kan gi alvorlige komplikasjoner og, var nær ved å være utryddet. Men lav beredskap i kombinasjon med vaksinevegring har gjort barn og ungdom ekstra eksponert for den smittsomme sykdommen.

– Vi har den senere tiden opplevd at flere foreldre kommer til helsestasjonen for å vaksinere barn som ikke tidligere er vaksinert. Det gjelder ikke bare MMR (mot bl.a. meslinger, red, anm.), men også de andre vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet. Utviklingen kan skyldes oppblomstring av meslinger i USA, sier Elisabeth Matheson.

Bestemte foreldre

Helsesøsteren får støtte av Askers smittevernoverlege Sigrid Helgebostad.

– Mye av motstanden mot å vaksinere barn har utgangspunkt i en rapport med uriktige forskningsresultater som kom på slutten av 1990-tallet, sier Helgebostad.

– Vi har ikke merket noen økning i vaksinevegringen fra den gang. Men det er en gruppe foreldre som har bestemt seg før de kommer hit, og ikke vil vaksinere barna sine. De er vanskelige å overtale.

Én av ti toåringer i Asker og Bærum var ikke vaksinert mot meslinger i 2002. Ti år senere var nær 95 prosent av niåringene av vaksinert, viser tall fra Folkehelsa

– Noen foreldre velger å utsette vaksineringen til barna blir eldre. Andre mener at vaksiner ikke er bra for barna, sier Elisabeth Matheson.

Les mer om meslinger her (ekstern lenke)

Utbrudd

Helsesøstrene merker også en økende skepsis når det dukker opp bivirkninger ved andre vaksiner.

– Og det selv om barnevaksinasjonsprogrammet er godt utprøvd over flere år, sier Matheson.

Meslingutbruddet i Disneyland har satt en støkk i smittevernoverlege Bjørg Dysthe i Bærum.

I 2013 hadde Bærum fire av de totalt åtte meslingtilfellene i Norge. Da var det 11 år siden sist noen i Bærum hadde fått påvist sykdommen.

– I 2013 var det hovedsakelig snakk om voksne. Dette var personer som ikke hadde fulgt norsk barnevaksinasjonsprogram, sier Dysthe.

Ifølge smittevernoverlegen, er det tidvis meslingutbrudd i Europa. De oppstår gjerne i antroposofiske miljøer, der man gjerne ikke vaksinerer barn, som ved Steinerskolen i Asker og Bærum.

– Vi gjør ikke noe annet etter utbruddet i Disneyland enn før. Helsesøstre er veldig flinke til å informere om behovet for vaksiner, sier Dysthe.

Enkeltmennesker kan være trygge selv om de ikke er vaksinert, så lenge «alle andre» er det: For å oppnå «flokkimmunitet», må 95 prosent av befolkningen være vaksinert mot meslinger. I Asker var 94,7 prosent av niåringene vaksinert i 2008-2012, så vidt over landssnittet på 94,4. I Bærum var 95,0 prosent av niåringene vaksinert.