Vil ha svømmehall og stadion samtidig

ENIGE: Wenche Berg-Olsen (Frp), Dag Egil Strømme (H) og Edvard Værland (V) mener det er mulig å realisere både svømmehall og stadion på Nadderud i nærmeste fireårsperiode.FOTO: KARL BRAANAAS

ENIGE: Wenche Berg-Olsen (Frp), Dag Egil Strømme (H) og Edvard Værland (V) mener det er mulig å realisere både svømmehall og stadion på Nadderud i nærmeste fireårsperiode.FOTO: KARL BRAANAAS Foto:

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har ingen planer om å vente. De vil ha ny svømmehall på Rud og fotball-stadion på Nadderud i samme periode.

DEL

For kort tid siden foreslo rådmannen i Bærum å bygge ny Nadderud stadion den nærmeste fireårsperioden, og vente med svømmehall på Rud til neste periode på grunn av de høye totale kostnadene.

Det støtter ikke Bærum Idrettsråd. Nå har Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre gått sammen, og er enige om at de ønsker å få til både svømmehall og ny stadion de neste årene. Torsdag kveld var saken oppe i Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur (MIK). Forslaget fikk full tilslutning - også fra Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne.

– Det er ved flere korsveier bevilget penger til prosjektering av svømmehallen. Vi følger opp signalet fra kommunestyret som i 2016 bevilget penger til å få svømmehallen ut på anbud, sier Dag Egil Strømme (H).

Han er også mangeårig leder av Bærum Idrettsråd og stiftelsen av idrettslag som jobbet for realisering av Bærum Idrettspark. Han kjenner godt til historikken til anlegget.

– Nå har vi holdt på med svømmehallen så lenge, samtidig som utfordringer med skolesvømming og befolkningen vokser. Nå er det på tide, mener Strømme.

– Venstre har bidratt til svømmeløftet, vi ser at det er drukningsdød fortsatt, det vil vi unngå, sier partiets Edvard Værland.

Svømmehall på Rud

Planlagt svømmehall/badeland på Rud i 1985/86, ble kun isanlegg.

I perioden 2003-2010/11 ble anlegget programmert av stiftelsen Rud Hauger, senere stiftelsen Bærum Idrettspark/Bærum kommune. Det ble bestemt å bygge tørrhaller i trinn 1 og lovet reprogrammering av svømmehall deretter.

Trinn 1 åpnet april 2013, i 2013/14 ble svømmehall gjenopptatt og i 2015 ble det tatt inn i programmet til flere partier å arbeide for å realisere den i 2015–2019.

I desember 2016 ble det bevilget penger til å få prosjektet klart til å bli lagt ut på anbud i 2017.

Rådmannen foreslår å bygge ny Nadderud stadion i 2017–2022 og ny svømmehall i 2022–2025. Bærum Idrettsråd og politikere sier de ikke er enige.

– Da bør alle være fornøyde

De tre partiene mener det er mulig å realisere både svømmehall og stadion i løpet av den neste fireårsperioden. En ny Nadderud stadion vil sannsynligvis innebære flytting av friidretten og nytt fri-idrettsanlegg på Rud.

– Fremskrittspartiet ønsker alle tre tingene. Vi tror det kan være mulig under nøkterne kostnader. Da bør alle være fornøyde, mener partiets Wenche Berg-Olsen.

Partiene er enige om å gå for 50-metersbasseng og terapibasseng, og at anlegget ikke vil få stupetårn.

– Kostnadene blir uforholdsmessig store i forhold til antall utøvere, kommenterer Værland.

Wenche Berg-Olsen innrømmer at Frp ville ha stupetårn.

– Vi tapte den. Jeg fikk ikke med meg guttene i klassen på det.

– Vi ønsker tre, gode og nøkterne anlegg, supplerer Strømme.

– Vi ser at prosessen har trukket ut og har mulighet til å gjøre noen grep nå. Den muligheten tar vi, sier Venstres Edvard Værland.

SVØMMEHALL: Et modulbasert basseng av type som finnes i Nederland er diskutert.ILLUSTRASJON: 2521 SIMPLY SWIMMING

SVØMMEHALL: Et modulbasert basseng av type som finnes i Nederland er diskutert.ILLUSTRASJON: 2521 SIMPLY SWIMMING

LES OGSÅ:

Det haster med ny svømmehall

Foreslår svømmehall-bygging i 2022–2025

Idrettsrådet vil ha svømmehall før ny Nadderud stadion 

Skuffet over forslag

Strømme innrømmer at han ble skuffet over rådmannens forslag om å utsette svømmehallen.

– Innen 2022 bør det være mulig å realisere begge deler. Vi vet det er svømme- og fleridrettshaller hvor vi ligger lengst etter.

Om det går som de tre politikerne håper kan byggearbeidene for svømmehallen starte i 2018.

– Mange store idrettsanlegg tar omkring halvannet år å bygge. Jeg tror dette kan stå ferdig i 2019, kanskje 2020, sier Strømme.

LES OGSÅ: Søker om over 130 mill. i spillemidler – se listen over søkerne

Ønsker snarlig realisering

Bærum Idrettsråd er fornøyde med politikernes forslag.  Idrettens organisasjon er klare på at deres anbefaling om prioriteringsrekkefølgen i den langsiktige investeringsplanen er årlige investeringer, nytt svømmeanlegg på Rud, ny flerbrukshall på Eikeli og modernisering av Nadderud stadion med flytting av friidrettsanlegget til.

I en uttalelse til MIK-utvalgets behandling torsdag skriver Idrettsrådet at de ønsker at prosessen med nytt svømmeanlegg prioriteres for snarlig realisering.

De ønsker også at nytt stadion på Nadderud realiseres innenfor samme periode så snart prosessen omkring Nadderud er avklart, går det frem av uttalelsen.

Daglig leder i Bærum Idrettsråd, Eystein Weltzien, utdyper at reguleringen omkring fremtidens Nadderud først må gjøres.

– Det ligger i kortene at det vil ta en god del tid om man skal ha med lokaler til næring og boliger i forbindelse med ny Nadderud, kommenterer Weltzien.

Artikkeltags