Derfor må det prioriteres: fotballbaner eller mat på Smiejordet?

LES OGSÅ: Ordføreren sa nei til nedbygging av dyrket mark i 2004: – Tidene er forandret, sier hun i dag

Verden står overfor en klimakrise hvor livsgrunnlaget på jorda er truet. Matmangel kan bli en realitet.

Klimaforsker Bjørn H. Samset som fikk Forskingsrådets formidlingspris i 2018, sier til Tore Sagen 5. mai i NRK P2: – Jeg får angst ved å tenke på mulige konsekvenser for tett befolkede områder i Afrika, India og Pakistan. Hetebølger i Afrika gjør det vanskelig å dyrke mat. Isbreer som smelter, er ferskvannskilde i Østen. Etter hvert avtar vannmengden og matproduksjon reduseres. Sultkatastrofer driver folk på flukt. Hvor mye bistand kan vi gi?

FNs rapport fra 6. mai gjør det klart at naturens tilstand er kritisk. Verdens økosystemer reduseres i raskt tempo. Det ødelegger livsgrunnlaget for mye av livet på jorda.

Norge har cirka 3 prosent dyrket jord, men på kun 1 prosent kan det dyrkes korn og grønnsaker. Beregninger viser at vi bare kan fø cirka 40 prosent av befolkningen.

Bærums ordfører sier til Budstikka 8. mai: «Noe av det mest grunnleggende vi politikere har ansvar for, er å skaffe folk utdanning, arbeid og bolig.»

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Verden har forandret seg. Dagens politikere må oppdatere seg. Barn og unge som overtar kloden etter dagens politikere, ber om matsikkerhet. Da trenger de både Smiejordet + mulige erstatningsjorder. Gi dem det!