Behovet for å ta vare på natur står mot boliger for barnefamilier, unge og psykisk utviklingshemmede på Gjettum. Prosjektet, som bærer navnet «Det gode nabolag», er vanskelig for mange partier i Bærum, men ingen sliter mer med dette skogholtet på Gjettum enn SV.

Å si nei til 16 boliger for psykisk utviklingshemmede er ikke hverdagskost i SV. Å si nei til rabatterte boliger for førstegangsetablerere er heller ikke gjengs SV-politikk. Særlig ikke når det skjer parallelt med at partiet er sterkt kritisk til prisnivået i andre boligprosjekter, for eksempel på Ballerud.

Partiet har likevel landet på nei til planene for Vallerveien 146, der totalt 65 boliger er på kollisjonskurs med naturmangfoldet.

Feil tomt, understreket SVs gruppeleder og medlem av planutvalget, Anita Malmer Solli, da hun redegjorde for partiets standpunkt sist torsdag.

Å si nei til 16 boliger for psykisk utviklingshemmede er ikke hverdagskost i SV.

Striden om utbyggingen i Vallerveien har lenge dundret av gårde langs kjente skillelinjer. På tomten er det både sterkt truet kalkedelløvskog og sårbar kalkbarskog. Statsforvalteren har vært sterkt kritisk til planene og oppfordret Bærum kommune til å finne et annet sted å bygge.

Dersom dette hadde vært et ordinært boligprosjekt, ville saken trolig vært avvist for lenge siden. Men fordi prosjektet kommer med en så sterk sosial profil, vil Høyre, Frp og Ap gi grønt lys, tross de sterke oppfordringene om å finne en annen tomt.

Venstre og MDG har lenge argumentert innbitt mot dette naturinngrepet. Planutvalgets Eirik T. Bøe gikk så langt torsdag som å kalle prosjektet en ydmykelse av de psykisk utviklingshemmede, fordi de henvises til boliger i et område av stor nasjonal verdi. MDGs Kim Zimmer mener på sin side at troverdigheten om naturvern smadres med dette prosjektet.

MDG fremstår veldig tydelige, mens SV dilter nølende etter, sa Malmer Solli om Zimmers kommentar før hun åpenhjertig la til: Slik føler jeg det. Bolig til alle er en av SVs største kampsaker, men dessverre er dette på feil tomt.

At partiet for få år siden godkjente salget av tomten fra Bærum kommune til Scandinavian Property Group, har ikke gjort saken enklere.

Paradoksalt nok for SV ligger alt til rette for at de får de boligene som de gjerne vil ha, bare ikke her på Gjettum. For «Det gode nabolag» er et prosjekt alle egentlig ønsker.

Ingen er imot å bygge for psykisk utviklingshemmede eller førstegangsetablerere. Men at det skjer akkurat i denne sterkt truede skogen, er svært betent.

Om Dag Otter Johansen

Dag Otter Johansen er politisk redaktør i Budstikka. Han er bosatt på Drengsrud i Asker og har vært ansatt i Budstikka siden 1996.

Politisk redaktør har ansvaret for meningsinnholdet i Budstikka, både mediehusets egenproduserte lederartikler og kommentarer, samt eksterne bidrag.

Du kan lese flere kommentarer her.