Budstikka melder at en båt sank ved Nordre Jernholmen forrige uke. Det dreier seg om seilbåten «Niøye». Den har forsøplet denne naturperlen i mange år, der den har ligget fortøyd med landtau, sommer som vinter.

Båten har vært til stor sjenanse/ulempe for friluftslivet. Den perfekte, lille badeplassen på øya – med brådypt vann utenfor den lave fjellhyllen – har ligget ubrukt etter at forsøplingen startet. Gleden ved å gå i land der har vært borte.

En periode hadde båten også aktertau på Søndre Jernholmen. Da sperret den hele sundet.

Bærum kommune ved havnesjefen har vært kjent med denne saken i lang tid. I samtale med daværende havnesjef i Bærum kommune for noen år siden fortalte han at de hadde mottatt flere klager, og at beslutningen var klar: Båten skulle bort!

Han fortalte at de hadde forsøkt å komme i kontakt med eier på flere måter, blant annet var brev med krav om fjerning sendt til eieren, men denne hadde ikke reagert.

Havnesjefen sa at de var i tvil om de hadde maktmidler til å kreve, og gjennomføre, fjerning.

Men havneloven gir til dels vide fullmakter. For eksempel følger det av lovens paragraf 17 at et fartøy ikke skal være til fare eller ulempe.

Hvis et fartøy er til ulempe, kan kommunen gi pålegg om fjerning – og den kan eventuelt selv ordne opp og kreve utgiftene dekket av eier. Kommunen kan også ilegge bøter.

Hjemmel for fjerning finnes altså i lovgivningen. Det er da grunn til å spørre hvorfor kommunen ikke har benyttet de hjemler som finnes til å fjerne båten, men akseptert tilstanden i årevis.

Resultatet ser vi, godt synlig fra Sandvika (Kjørbo): Et trist syn. En tapt sak. Nå må noen rydde opp. Det vil koste. Å fjerne en sunket båt koster en del mer enn å fjerne en båt som flyter.

Hva vil Bærum kommune gjøre for å sikre at tilsvarende ikke skal kunne skje igjen?