Som beboer og bruker av Bekkestua, vil jeg på det sterkeste støtte opp om et bilfritt Bekkestua.

Johan Malvik («Bekkestua vil trives uten bilene» Budstikka 6. januar) benytter sunn fornuft i sine betraktninger, og selv tror jeg at Bekkestua vil oppnå et langt triveligere og trygt miljø for folk flest.