Vervet og tildelingen var ikke uventet. At flertallet valgte sin egen kandidat til ledervervet, kan ingen undres over. Den praksisen har Arbeiderpartiet vært en mester i å benytte. Når Arbeiderpartiet velger sine egne, er det med forståelse. Når borgerlige gjør det samme, kommer debatten.

Ingen kan trekke i tvil Kacis kompetanse og erfaring som gjør henne særdeles godt egnet til å inneha det krevende vervet som leder av Nobelkomiteen. Hun har ikke bare gått den lange, politiske veien fra Bærum Unge Høyre til leder av Unge Høyre, til Stortinget og lederverv i partiet, før hun også ble handelsminister. Hun rager i Høyre – og i landets politiske etterkrigshistorie.

Det er to ikke-politiske egenskaper som kommer godt med når hun sitter ved toppen av bordet i Nobelinstituttet. Hennes evne til å lytte og hennes inkluderende arbeidsstil. Rundt den nye lederen tenkes det. Hun vet å hente frem de aller beste tankene, elte dem og bruke dem videre i sitt målrettede arbeid.

Kaci Kullmann Five har gang på gang vist at hun er uredd. Det sies ofte med et smil at Kaci forble stortingsrepresentant ikke på grunn av, men til tross for Bærum Høyre. Det forteller litt om hennes vilje til å modernisere og ta upopulære standpunkter. Senest på Høyres landsmøte foran siste stortingsvalg, der hun freste mot dem som ønsket en oppmykning av abortloven.

Hun er kvinnesakskvinne. På Høyre-vis.

Hun er ikke ukjent med utenrikspolitikk. Både som handelsminister og som medlem av utenrikskomiteen fikk hun kunnskap, erfaring og nettverk som nå er nyttige ballast.

Som medlem av Nobelkomiteen har hun også fått innsikt som gjør at hun ikke starter med blanke ark.

Det er en historisk tung institusjon Kaci nå overtar ledelsen av. Den første komiteen ble satt ned allerede i 1897. Den har vært preget av solide kvinner. Første kvinne inn i komiteen var Aase Lionæs. I hele 29 år var hun medlem av komiteen.

Les flere meninger her

De som mener at årets ledervalg ytterligere politiserer komiteen, bør vende tilbake til fjorårets diskusjon om lederkvaliteter. Intet galt sagt om Jagland, men Geir Lundestad hadde vel noen poenger da han gikk til angrep på sin egen komitéleder? Om vel et halvt år får Kaci Kullmann Five rettet verdens øyne mot seg. Da skal hun offentliggjøre hvem som får verdens mest prestisjetunge pris for 2015.

Dette er Budstikkas lederartikkel fredag 6. mars 2015.