Ni studenter fra NTNU har i løpet av sommerferien kartlagt 124 kommunale bygg i Bærum for å se om de egner seg for solceller. Fredag 8. september presenterte de resultatene i Kommunegården.

Sol- og vindenergi gir de største og billigste klimakuttene, ifølge FN klimapanels nyeste rapport. Bærum kommune drifter og forvalter rundt en million kvadratmeter med bygg og har bestemt at alle kommunale bygninger skal vurderes for montering av solceller.

For å finne ut hvilke bygg som egner seg for solceller, vurderte studentene takkonstruksjoner, solforhold, bæreevne og økonomi.

De konkluderte med at 48 bygg var godt egnet. Resten av byggene hadde for dårlig bæreevne til å ha et solcelleanlegg på taket, eller hadde for dårlig solinnstråling, eller viste seg å ha status som kulturminne.

I dag produserer åtte av Bærum kommunes bygg strøm fra solcelleanlegg. Samlet har Kommunegården i Sandvika, Treklang Oksenøya og seks skoler, barnehager og omsorgsboligbygg en forventet årlig energiproduksjon på 700.000 kWh. Dette tilsvarer et anslått årlig strømforbruk til 35 eneboliger.

Vi har positive erfaringer med energimengden dagens solcelleanlegg produserer. Flere barnehager og skoler er selvforsynte med strøm gjennom deler av året.

Fremover vil kommunen øke solkraftproduksjonen betydelig ved å utnytte flere takarealer til solstrøm og vil med dette bidra til å kutte klimagassutslippene ytterligere.

Asplan Viak har tidligere gjort en mulighetsstudie av 11 kommunale bygg. Studien viste at alle var egnet for solceller, med et samlet energipotensial på 1.060.000 kWh årlig.

Sykehjemmene Lindelia og Solvik var best egnet, og disse byggene vil få solceller på taket innen januar 2024. På de øvrige ni byggene skal solcellene etter planen være ferdige montert innen desember 2024.

Investeringene kan komme på opp mot 2 millioner kroner per bygg. Studentenes kartlegging gjør det mulig å planlegge hvor det er lønnsomt å etablere enda flere solceller i årene som kommer.

Dagens solcelleanlegg er i Kommunegården i Sandvika, Treklang Oksenøya, Nansenparken og Jarenga barnehager, Bekkestua og Eineåsen ungdomsskoler, Levre barneskole og Eiksveien 116 (omsorgsboliger). Levre skole tester ut solceller på fasaden, fordi veggmonterte solceller er en løsning det trolig vil komme mer av i årene fremover.

I løpet av 2024 får følgende 11 kommunale bygg solceller: Lindelia sykehjem, Solvik sykehjem, Bærum idrettspark, Haug skole og ressurssenter, Hundsund flerbrukshall, Hundsund skole, Mariehaven helsehus og mottak, Nadderudhallen, Ramstad skole, Stabekk nye skole og Storøya grendesenter.

Les også

Solstrøm på Asker kommunes bygg

Les også

Bærum kan bli en foregangskommune for solenergi på tak