På flere skoler er ikke alarmsystemet koblet til en vaktsentral

STORE SKADER: En opptelling etter innbruddet og hærverket på Storøya skole viste at 10–12 dører, ett vindu, flere skap, pc-er og nettbrett var knust og ødelagt. En 14 år gammel gutt er mistenkt for å stå bak.

STORE SKADER: En opptelling etter innbruddet og hærverket på Storøya skole viste at 10–12 dører, ett vindu, flere skap, pc-er og nettbrett var knust og ødelagt. En 14 år gammel gutt er mistenkt for å stå bak. Foto:

Nå skal kommunen lage en «helhetlig plan» for alarm og sikkerhet.

DEL

På Storøya skole i forrige uke skal en 14 år gammel gutt uforstyrret ha fått bryte seg inn og gjøre store skader på skolen. Nå viser det seg at det samme kan skje på flere skoler i Bærum.

LES OGSÅ: Sjekker alarmrutiner etter skolehærverk

Sa opp alarm-avtale

Storøya-rektor Britt Eia bekreftet i gårsdagens Budstikka at alarmen på skolen ble utløst, men at det var uvisst hvorfor ingen hadde respondert på alarmen.

Eiendomsdirektør Kristine Hjellup Horne i Bærum kommune kan oppklare litt av mysteriet:

– Det er alarmsystem på skolen, men det er ikke knyttet til noe vekterselskap. Slik har det vært over en tid. Årsaken er at vi sa opp avtalen med vaktselskapet fordi vi ikke var fornøyd.

– Hvorfor har dere ikke inngått avtale med nytt selskap?

– Det har pågått dialog om forbedringer og oppkobling mot ny leverandør, uten at denne avtalen endelig ble inngått. Avtale om alarmoverføring for Storøya vil nå komme på plass. Det pågår møter med leverandør av låssystem for å vurdere behov for forbedringer, svarer Horne.

Budstikka får opplyst at Storøya skole har vært uten alarmtilknytning i minst et halvt år.

LES OGSÅ: Knuste dører og smadrede pc-er etter omfattende hærverk på skole

Ulike løsninger

Samtidig er det ifølge eiendomsdirektøren «Storøya-løsning» på flere andre skoler i Bærum.

– Per i dag varierer løsninger fra skole til skole. Når ferieavviklingen er over til uken, starter vi et arbeid med å gå gjennom løsning og rutiner på både Storøya og alle de andre skolene våre. Dette vil gi grunnlag for en ROS (risiko- og sårbarhetsanalyse) og en helhetlig policy for alarm og sikkerhet som omfatter alle skoler, sier Horne.

– Hvor mange skoler i Bærum har samme løsning som Storøya, med alarm som ikke overføres til vaktselskap?

– Vi skal nå gjennomgå vakt- og alarmsystemene for alle skolene i Bærum. Så langt har vi ikke sett behov for innbruddsalarmer ved alle skoler, men nå gjør vi ny og helhetlig vurdering, svarer eiendomsdirektøren.

– Hvem i kommunen har ansvar for å inngå avtaler med vaktselskap om alarm på skolebygg?

– Det er Bærum kommunes eiendomsavdeling som har ansvaret.

– Hvem i kommunen har latt alarmavtale utløpe uten at ny er på plass, og hvilke konsekvenser får dette for vedkommende?

– Dette er av de spørsmål vi skal gjennomgå nå. Men det er klart at Storøya skole med så mange brukere og funksjoner, skal ha viderekoblet alarm.

– Hvem har tatt beslutningen om at man kan tillate å over tid ikke ha viderekobling av alarm fra skole til vaktselskap?

– Som sagt, Storøya skole skal ha viderekoblet alarm, det er mitt ansvar å få dette på plass.

– Hvorfor har man latt dialogen om ny leverandør pågå så lenge?

– Jeg er ikke fornøyd med dette. Målet er å komme frem til en god løsning nå, for å unngå slike saker i fremtiden.

– Kan ha gjemt seg

I tillegg til at en «helhetlig plan» for alarm og sikkerhet skal på plass, vil den nærmeste tiden også bli brukt til å gjennomgå Storøya-hærverket som en isolert hendelse.

Innbruddet og hærverket har skjedd en gang mellom torsdag ettermiddag og fredag morgen.

– Det er usikkert hvordan personen har tatt seg inn på skolen. Det kan være personen som har utført hærverket kom seg inn i skolebygningen i forbindelse med kveldsaktivitet torsdag, og så gjemt seg til bygget var tomt for andre personer. Både adgangskontroll og rutiner for kveldsbruk blir nå gjennomgått, så forbedringstiltak kan settes inn, sier Kristine Hjellup Horne.

Artikkeltags