Barna hadde fortjent en bedre regjering. Nå strykes barnas tilbud fra budsjettene, og de fattige barna mister muligheter.

Barn fortjener gode opplevelser. Barn fra fattige familier får ikke delta i fritidsaktiviteter som er en selvfølge for barn fra andre familier.

Venstre har alltid jobbet for å utjevne forskjellene både for voksne og barn og gjorde en god innsats i Solberg-regjeringen.

Dessverre skuffer Støre-regjeringens etter store løfter i valgkampen. For når det er vanlige folks tur, glemmes barna fra familier med dårlig råd. 

Det hadde vært så enkelt: Et universelt fritidskort som gir alle muligheter til å være med de aktivitetene de ønsker seg, uavhengig av foreldrenes inntekt.

Men Støre synes ikke at barn fortjener dette og har med et pennestrøk fjernet forsøkene med fritidskort. Venstre mener vi burde innføre dette fritidskortet over hele Norge, fordi vi mener at et fritidskort kunne være med på å utjevne åpenbare forskjeller mellom barn.

Jeg mistenker at Støre-regjeringen fjerner fritidskortet bare fordi det var Solberg-regjeringen som innførte det. Hvordan kan man ellers forklare å fjerne et slik sosialt utjevnende tiltak som både er treffsikkert og forebyggende?

Argumentene om at den digitale løsningen ikke var god nok, er vel vikarierende? En digital løsning er vel bare å forbedre om man har vilje til det? 

Hva er det med denne regjeringen som bare vil reversere og vente og se nesten uavhengig av fakta og eller hva som faktisk virker?

Vi vet at 150.000 barn lever under fattigdomsgrensa i Norge. Selv om Asker og Bærum har en relativ lav andel fattige, så er det barn i våre kommuner også som ikke deltar i barnebursdager, blir med på kino, i svømmehallen eller i aktiverer i idrettslaget.

Det store spørsmålet er, hvordan kan vi best bekjempe barnefattigdom?

Vi vet at barnefattigdom er et økende og sammensatt problem, men først og fremst handler det om foreldre som ikke har jobb. Venstre mener det aller viktigste er at mor og far har varig tilknytning til arbeid. 

Venstre har lenge arbeidet for å få flere ut i arbeid, men vi kan ikke bare se på innsatsen rettet mot de voksne, for barna kan ikke vente til mor og far har fast jobb. Barn som trenger fritidsaktiviteter, trenger det når de er barn. Og det er nå.

Dessverre kjenner vi konsekvensene av Støres reversering av fritidskortet. Det er barna det går ut over.

Bærum har løst dette på en egen måte og tilbyr fritidsstipend, som treffer en gruppe. Men vi i Venstre hadde ønsket at alle barn kunne delta i en universell løsning uten søknad.

Og som om det ikke var nok med å fjerne forsøkene med fritidskortet: Nå fjernes gratis sommerskole fra budsjettet også. 

Mange kommuner har tilbudt dette populære tiltaket, som var aller viktigst for barna med foreldre som ikke har råd til ferie eller tilgang til hytter, eller familie å besøke. Sommerskole burde bli et tilbud til alle som ønsker det, og barn i Bærum er heldige som kan få tilbudet likevel.

Mange barn hadde fortjent bedre enn denne Støre-regjeringen. I Venstre har vi tro på at skal lykkes med å gi barn som trenger det mest, flere fritidsopplevelser i fremtiden. Vi gir oss ikke.