Vi står i en historisk krevende tid, og utfordringene er av et slag mange av oss ikke hadde forestilt oss for bare ett år siden.

Det er krig og energikrise i våre nærområder, og vi har fått økt fokus på det grunnleggende, på trygghet. De siste årene har vist oss at heller ikke vi i vårt hjørne av verden kan ta den for gitt.

Vi må alle ta innover oss den økonomiske situasjonen vi står i. Regjeringen har i disse tider ansvar for å legge frem et ansvarlig og balansert budsjett, som bidrar til trygghet i folks hverdag.

Alle store samferdselsprosjekter som ikke er igangsatt, og med en prislapp på over en milliard kroner, er skjøvet på. Både på vei og bane, over hele landet – også Oslofjordtunnelen.

Det er altså ikke snakk om en spesifikk «skittpakke for Asker og Bærum» som ordfører Lene Conradi betegner det som i Røyken og Hurums avis 7. oktober.

At ordføreren med denne ordbruken legger debatten på et nivå som ikke er saken verdig, får være så. Det som imidlertid er viktig, er å få frem at det er den helhetlige økonomiske situasjonen som hele landet står i, som er årsaken til at det må strammes inn på pengebruken.

Høyres finanspolitiske talsperson på Stortinget har på sin side lagt seg på en helt annen linje enn Høyre lokalt og har til og med vært ute og kritisert regjeringens forslag til statsbudsjett fordi det ikke «er stramt nok».

Videre har kritikken fra Høyre vært at det ikke strammes nok inn på offentlig pengebruk.

Det at det nå må føres en ansvarlig pengepolitikk for å dempe prisveksten, har helt konkrete og praktiske konsekvenser. Det er tøft, og det innebærer at store og kostbare prosjekter som vi ønsker oss og som vi trenger, må skyves på.

Et annet stort, kostbart og viktig prosjekt i vårt område som ikke skyves på, er E18 Vestkorridoren – som går som planlagt.

Personlig er ikke jeg heller glad for at Oslofjordtunnelen skyves på, jeg har brukt den så å si daglig i snart seks år, som pendler mellom Klokkarstua og Oslo. Jeg vet godt hvilke utfordringer den representerer.

At både folk og næringsliv er opprørte over at dette prosjektet nå skyves på, har jeg stor forståelse for. Men det er viktig å ha med seg årsaken til at det blir slik.

Asker og Oslofjordtunnelen er faktisk også en del av verden. Trygg økonomisk styring handler nå om å bruke mindre penger.

Det er altså ikke snakk om en spesifikk «skittpakke for Asker og Bærum».

De siste årene har vi vent oss til at svaret på mange av de politiske utfordringene vi har stått i, er økt oljepengebruk. Den tiden er dessverre forbi. Det å bruke mer penger i den situasjonen vi står i nå, vil skape flere problemer enn det løser.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 er et budsjett som skal bidra til å holde egen befolkning trygg i en urolig tid, både for dagens trusler og de som kan komme.

Målet er å få kontroll på den kraftige prisveksten, skape trygghet rundt folks økonomi og arbeidsplasser.

Det er konteksten for at Oslofjordtunnelen utsettes.

Les også

Utsettelse av nytt tunnel-løp er hasardspill fra Nygård