Lørdag 6. mai sto Asker Høyre på stand en rekke steder i kommunen. Både nåværende og potensielt nye velgere kom innom.

Meningsmålinger så langt viser klart og tydelig at velgerne i Asker har stor tillit til styringspartiet Høyre, og vi ser med stor spenning frem til endelig valgresultat 11. september.

Ikke glem å bruke stemmeretten din, enten gjennom forhåndsstemming eller oppmøte på valgdagen.

Søndag 7. mai gjennomførte vi strandryddeaksjoner. Fra Tofte i sør til Holmen i nord var blåkledde politikere ute og ryddet strender, svaberg og brygger.

På Holmen ryddet vi i tillegg til Holmenskjæret også bussholdeplassene på Holmen og Landøya og langs Fekjan mellom Holmen og Landøya.

Vi registrerte med glede at mengden søppel generelt var redusert sammenlignet med tidligere ryddeaksjoner.

Vi håper trenden fortsetter og at alle som tar seg et bad eller griller med familie og venner, også i fremtiden rydder opp etter seg.

På Holmen var det for øvrig mye avføring fra kanadagjess på gressmatten. Hvordan vi kan håndtere dette problemet, får vi komme tilbake til som en politisk sak.

Det som ikke var bra, var den store mengden med sigarettsneiper og snus som var kastet i naturen. Vi plukket hundrevis, både på Holmenskjæret og ved bussholdeplassene.

Spesielt ved bussholdeplassen på Landøya var dette et trist syn, ikke minst fordi sigarettsneiper brytes ned og til slutt ender opp i Neselven, en av Oslofjordens viktigste elver for sjøørreten.

Vi vil på det sterkeste oppfordre både unge og eldre til å benytte søppelkassene som står ved busskurene eller ved Holmenskjæret. Kanskje er det behov for en informasjonskampanje for å øke oppmerksomheten rundt skadevirkningene.

Ifølge forskning.no tar det flere år før celluloseacetat-fibrene i filteret forsvinner, og selv da blir mikroplasten igjen. Denne plasten inneholder tungmetaller og kreftfremkallende stoffer som er skadelig for dyr, planter og miljø.

Å slippe sigarettsneiper på bakken er derfor helt uakseptabelt.

Når det gjelder Oslofjorden og Drammensfjorden har Asker Høyre sørget for flertall for en rekke saker som vil bidra til å forbedre livsgrunnlaget i fjordene.

Vi økte renoveringsgraden av kommunale vann- og avløpsledninger for å redusere lekkasjer, investerte i ny rensekapasitet i samarbeid med Lier og Drammen kommuner, strammet inn på retningslinjer for pløying langs vassdrag, innførte fartsbegrensning til sjøs og etablerte fredningssoner for hummer.

Asker Høyre vil også i neste valgperiode være pådriver for å ivareta de blågrønne strukturene i vår langstrakte kystkommune til beste for egne innbyggere og alle våre besøkende.

Ha et godt valg.