Kulturlivet går bra i Bærum. Vi er heldige som har et bredt og variert tilbud – både for utøvere og publikum. Og kultur er populært.

Bærum Kulturhus er hjertet av kulturlivet i Bærum, men det er behov for både flere scener og seter. Vi har lyttet til dette, og med nylige politiske vedtak står vi overfor store løft.

Både Vestre og Østre Bærum vil i årene fremover kunne glede seg til et stort kulturløft.

Les også

20 år med kulturutvikling

Nylig bestemte Bærum Høyre og de andre borgerlige partiene å fremskynde planene om et nytt flerbrukshus på Fornebu. Opprinnelig var planen at det skulle stå ferdig i 2028, men vi har nå fremskyndet det til 2026.

Det første som skal gjøres nå, er å bestemme hvilke tilbud som skal være her. For å finne ut av det skal det være en tett dialog med innbyggerne. Det er viktig at det skal være et godt tilbud for alle her, ikke minst unge og eldre.

Sandvika Teater er en annen viktig kulturscene i Bærum, spesielt for barn og ungdom.

Vi har vært på befaring og er helt enig med kulturhussjefen om at det trengs sårt en rehabilitering.

Vi har derfor satt av penger for å starte et forprosjekt for å se hvordan dette kan gjøres og hva det vil koste.

En rehabilitering vil ikke bare gi en mer moderne sal, men også plass til langt flere seter.

I tillegg har over 80 ulike kulturorganisasjoner fått økonomisk støtte i år. Her finner vi organisasjoner i alle størrelser og i alle kulturkategorier – fra Henie Onstad Kunstsenter til videoamatører, fra barneteater til seniorkor og fra symfoniorkester til sirkus.

Dette sier alt om bredden vi har i kulturlivet i Bærum.

Dette gode kulturtilbudet er et resultat av prioriteringer og målrettet arbeid over tid fra både administrasjon og politikere, og ikke minst en tett dialog med kulturlivet.

Vi gleder oss til kulturløftene som kommer i årene fremover.