I pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet 6. oktober om splittingen av Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 legger samferdselsminister Jon-Ivar Nygård frem udokumenterte påstander.

Ordførerne i Ringeriksregionen mener samferdselsministeren fører folk bak lyset og at fellesprosjektet må bestå.

Samferdselsministeren skriver: «(...) fordelene ved å bygge jernbane og vei som et fellesprosjekt er lavere enn antatt (...). Nye Veier har gjort en god jobb med å optimalisere prosjektet og finne løsninger for å redusere kostnadene for både vei og bane. Det er denne gjennomgangen som viser at gevinstene ved å bygge dette ut sammen er lavere enn antatt før prosjektet ble overført til selskapet (...).»

Utsettelser med uante konsekvenser

6. oktober spurte vi Nye Veier på e-post om hvilken dokumentasjon de har lagt frem som taler for en splittelse av FRE16. Svaret fra Nye Veier 11. oktober er: «Det finnes ingen offentlig dokumentasjon som viser at fordelene er lavere/færre enn antatt ved bygging av vei og bane sammen.» Nye Veier henviser til departementet for nærmere begrunnelse.

Jernbanefolkene i Nye Veier er nå ønsket velkommen tilbake til Bane Nor. Begrunnelsen er at «det er viktig å samle jernbanekompetansen». Ringeriksbanen blir nå en del av Bane Nors portefølje (oppdrag) og vil «på lik linje med andre prosjekt i Bane Nors portefølje bli vurdert opp mot samfunnsøkonomisk lønnsomhet og modenhet».

I klartekst betyr dette at et fellesprosjekt med god lønnsomhet splittes i to prosjekter: Ett for vei, ett for bane.

Veien blir trolig ikke dyrere som selvstendig prosjekt, men det gjør Ringeriksbanen, som mister mye av samfunnsnytten. Splittingen øker sjansen for at utelukkende veien blir bygd, og at Ringeriksbanen blir skrinlagt en gang for alle.

Les også

Gode grunner til å kutte ut Ringeriksbanen

Det politiske grepet med å splitte fellesprosjektet gjør at Ringeriksregionen, naboregionene og reisende mellom Oslo og Bergen mister et konkurransedyktig togtilbud.

Fram til nå er det brukt mer enn 2 milliarder offentlige kroner på arbeidet med fellesprosjektet. Ingen regjeringer har så langt vært villig til å legge investeringsavtalen – det vil si pengene – på bordet, som garanterer bygging.

Før kunne man vise til behovet for videre utredninger av prosjektet, men nå i 2022 er det kun én ting som mangler: Politisk vilje! Prosjektet er gryteklart, noe Nye Veier også har uttalt.

Som lokalpolitikere vet vi hvor avgjørende FRE16 er for den grønne industrialiseringen, næringsutviklingen, bosettingen og besøksattraktiviteten. I hele 2022 har vi ordførere i Ringeriksregionen bedt om møter med og ærlige svar fra samferdselsministeren. Taushet og fravær av substansiell informasjon har vært det mest påfallende.

Vi ønsker å møte velgerne med respekt og sannferdig informasjon. Vi ønsker et godt samspill mellom lokale og nasjonale myndigheter. Vi ønsker å utvikle Ringeriksregionen som en del av et nasjonalt fellesprosjekt. Men skal vi kunne se våre velgere i øynene er det ett grep som må tas under budsjettforhandlingene: Ringeriksporteføljen må bestå!