Kjære ordfører, kommune, politikere og lokale ildsjeler

Jeg ser ingen tegn til handling for å gjøre strekningen med lang historikk med rekordmange ulykker og nestenulykker tryggere: Gamle Drammensvei fra Øvre Stabekk/Stabekk Kino til Høvik barneskole.

Dette er skolevei for veldig mange små barn og en viktig ferdselsåre for myke trafikanter og syklister i Bærum.

Vi som bor her, lar ikke barna gjøre helt vanlige ting som å gå til skolen selv.

Bussene kan ikke passere hverandre uten å kjøre på fortauet, og bilene kjører i opptil 70–80 km/t, det samme med busser og tungtransport.

Dette oppfattes av innbyggerne som useriøst fra kommunen å ikke ta skikkelig tak i. Vi er flere tusen innbyggere som bor og lever, går, sykler, leker og jobber langs denne veien.

Vi ser nestenulykker og døde dyr på veien ukentlig. Det skjer også alvorlige hendelser med barn, syklister, voksne og biler.

E18-utbyggingen gir ekstra farenivå da vi brukes som en mini-motorvei og avlastningsvei.

Parkeringsinngangen ved barnehagen ved Høvik skole er akkurat «oppgradert» med enda farligere infrastruktur for gående og syklister på vei til Høvik skole.

Skal vi fortsette å være livredde og vurdere å flytte herfra? Når skal dere våkne og ta oss seriøst? Og gjøre denne strekningen trygg så vi kan leve normalt?

Skal jeg følge barna mine til skolen til de er ferdige på ungdomsskolen?

Ramstad skole er like berørt som Høvik skole.