Bærum kommune kan ikke fortsette med utbetalinger til de private barnehagene som er i streik.

I over en måned har flere tusen ansatte i PBL-barnehager (Private Barnehagers Landsforbund) vært i streik. Da har disse barnehagene enten vært stengt eller hatt redusert åpningstid med få ansatte.

Les også

Ikke la oss bli syndebukkene

Samtidig fortsetter kommunene å utbetale de faste månedlige tilskuddene til disse barnehagene.

Her får de betaling for tjenester de ikke leverer. Dette må stoppes.

Departementet sier at det er opp til kommune selv å bestemme om de vil stoppe disse utbetalingene.

Dette er private barnehager som i dag har ingen eller reduserte lønnsutbetalinger, og dermed tjener barnehageeierne store penger på å fortsette streiken.

En streik er ment å ramme arbeidsgiverne økonomisk. Her er det faktisk omvendt. Slik kan det ikke fortsette.

Fortsetter kommunene med disse utbetalingene, er det som å helle bensin på bålet. Da er de med på å forlenge streiken.

Hvorfor skal eierne avslutte en streik de tjener store penger på? Motivene er helt fraværende, det er uholdbart.

I dag kan de private barnehageeierne smilende løpe til banken og se at kontoene fylles opp av de kommunale tilskuddene.

Dette mens de streikende kjemper for en rettferdig pensjon og foreldrene har store problemer med å få dagene til å gå opp.

Nå må politikerne også her i Bærum reagere og få stoppet utbetalingene og samtidig kreve tilbake det som er for mye utbetalt.