Det blir blomstertog over musikantbroen på Bekkestua 17. mai i år også. Men hornmusikken rekker knapt å tone ut før broen stenges.

Det ble det lille kompromisset i en sak som har skapt stort engasjement. Istedenfor å stenge broen i ett år fra 1. mai som foreslått, utsettes stengningen til 18. mai, slik at nasjonaldagen kan feires på tradisjonelt vis.

Stengningen setter bom for en annen tradisjon: Biltrafikk i denne delen av Gamle Ringeriksvei. Nå skal gående og syklister prioriteres i det som omtales som et ettårig pilotprosjekt.

Behandlingen i hovedutvalget for miljø, idrett og kultur (MIK) torsdag kveld var preget av en entusiasme for det som skal skje. Debatten der var ganske uaffisert av de til dels krasse debattinnleggene som har preget saken, en debatt hvor taktstokken for det meste har dirigert skarptrommer og trekkbasuner.

Det er bra, for i bunn og grunn handler dette om å ta konsekvensen av ambisiøse klimamål. Bærum har vedtatt en klar strategi om å få flere til å la bilen stå og øke andelen gående og syklende. De vyene er fint lite verdt og ender som rene festtaler, hvis de ikke følges opp med praktiske vedtak.

En debatt hvor taktstokken for det meste har dirigert skarptrommer og trekkbasuner.

Å si nei til biltrafikk på en 114 meter lang brostrekning er et slikt praktisk vedtak. Et lite vedtak i den store sammenhengen, men det er summen av små og store vedtak som vil avgjøre om Bærum lykkes. Da nytter det ikke å rygge hver gang det oppstår misnøye.

Les også

Et prøveprosjekt som engasjerer

To som kan feire brostengningen, er Sebastian Otterhals (H) og Johan Malvik (V). Begge kommer fra den yngre delen av kommunestyret og er to av dem som sterkest har frontet et bilfritt Bekkestua.

Derfor var det befriende å høre Otterhals snakke varmt om bedre bymiljø og bruke gode eksempler fra bilfrie hovedstadsgater, da forslaget ved innledningen av møtet ble beskrevet som et forsøk på å dilte etter Oslo.

Stengningen av musikantbroen er et pilotprosjekt. Særlig de kommende sommermånedene vil gi en pekepinn på hvorvidt dette er så vellykket at bilene permanent må finne seg andre veier enn over denne broen.

Blomstertog og hornmusikk på Bekkestua blir det nok uansett i årene som kommer også.

Om Dag Otter Johansen

Dag Otter Johansen er politisk redaktør i Budstikka. Han er bosatt på Drengsrud i Asker og har vært ansatt i Budstikka siden 1996.

Politisk redaktør har ansvaret for meningsinnholdet i Budstikka, både mediehusets egenproduserte lederartikler og kommentarer, samt eksterne bidrag.

Du kan lese flere kommentarer her.