– Dette vil gi penger til drift, sier Morten Skauge, Høyres finanspolitiske rådgiver på Stortinget.

Pengene forutsetter at Grinimuseet drives som en del av Akershusmuseet, som til sammen får 2,5 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett, hvorav to millioner kroner altså er øremerket Grini.

Kulturministeren

Grinimuseet drives i dag som en stiftelse. I 2010 ble brakken flyttet fra Kadettangen tilbake til Grini. Flere tok til orde for økt støtte og i mars etterspurte kulturminister Thorhild Widvey en søknad fra museet. På dagen 75 år etter frigjøringen sende hun sine medarbeidere på befaring. Da hadde representanter fra Akershusmuseet med politikere fra kommune og fylkeskommunen vært der og stiftelsen søkt om penger til å pusse opp brakken og penger til drift, syv millioner til sammen.

Nå er leder for stiftelsen, Bjørn Krogsrud, veldig glad for meldingen om at museet får penger over statsbudsjettet:

– Jeg sier hurra! Dette er en veldig gledelig nyhet. Nå baserer vi oss på frivillig hjelp fra tidligere fanger, som alle er over 90 år. Vi trenger hjelp til å videreutvikle museet, sier han.

Også stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Marianne Aasen fra Asker er glad for støtten over statsbudsjettet. Det var hun som i først satt museet på dagsorden i Stortinget, med spørsmål i spørretimen:

- Det er veldig positivt at vi lykkes med denne saken. De som holder på der oppe er gamle, og nå må profesjonelle krefter overta, sier hun til Budstikka.

LES OGSÅ:

– Norge har nærmest glemt Grini

Kampen for Grinimuseet fortsetter

Rolf (87) kjemper videre for Grinimuseet

Fant farfar

Skauge, som også leder lokale kulturpolikere via FRIKK-utvalget i Bærum, mener driftsstøtten vil sikre stillinger til Grinimuseet, og at det vil sikre at museet kan holde åpnet.

 

– Det er svært gledelig at regjeringen prioriterer driftsstøtte til Grinimuseet i statsbudsjettet. Vi er nå enda et skritt nærmere målet, som er å ta vare på og formidle til kommende generasjoner den viktige delen av Norges krigshistorie som Grinimuseet representerer, sier han.

På det meste satt 20.000 fanger på Grini under krigen, menn og kvinner fra hele Norge. Morten Skauge er blant dem som har funnet sin familiehistorie i en gammel fangebok på Grinimuseet. Fange nummer 1714 var Rolf Skauge, Bærums-politikerens farfar, som ble sendt fra Bergen til Grini og videre til Sachenhausen, hvor han ble hentet av de hvite bussene etter frigjøringen i 1945.

LES MER: Se hva politikkeren fant i denne boken

Ny runde om samarbeid

Direktør for Akershusmuseene Cecilie Øien har tidligere uttalt at Grinimuseet absolutt er interessant, men at det økonomiske må være på plass og at hennes styre formelt må gi inn for samarbeid.

Også Wenche Funderud Berg-Olsen i Bærum Frp og medlem av FRIKK-utvalget i Bærum er fornøyd:

– Dette er en fin begynnelse. Et velfungerende Grinimuseum vil bidra til å minne oss nordmenn på hvor viktig det er at menneskerettighetene respekteres slik at enkeltmennesker ikke utsettes for vilkårlighet og overgrep.

LES OGSÅ: Håp for Grinimuseet

LES FLERE KULTURNYHETER HER