Hver fjerde branndøde 
var over 70 år En gjennomgang av brannvesenets årsrapporter fra årene 2003 - 2013 viser 
at personer over 70 år er overrepresentert i dødsbrannstatistikken. Syv av 16 
av de omkomne var over 70 år gamle. ﷯Personer over 70 år har fire ganger så stor risiko for å omkomme i brann. Dette skyldes blant annet at eldre mennesker generelt har dårligere
forutsetninger for å komme seg i sikkerhet. 
I utgangspunktet skal du være i stand til å 
komme deg ut i løpet av tre til syv minutter 
dersom en brann skulle oppstå.
– Dagfinn Kalheim, direktør i Brannvernforeningen.

7 av 16 som mistet livet i brann mellom 2003 og 2013 var 70 år eller eldre.

 

I den samme tiårsperioden har personer over 70 år kun utgjort 10,2 prosent av Asker og Bærums befolkning i snitt.

 

Kilder: Asker og Bærums Brannvesen og SSB

Dagfinn Kalheim

Foto: Norsk brannvernforening

 

05.02.2006
Rangdi Vik (81) og
Kai Magne Vik (77), Holmen

Februar, 2006: Fire personer var hjemme da det brøt ut brann i eneboligen på Holmen. Kun to overlevde.

 

– Å miste noen i brann er en hendelse du aldri glemmer. Det skjer så brått og så uventet, sier Truls Ragnar Vik.

 

For snart åtte år siden omkom foreldrene, Rangdi Vik (81) og Kai Magne Vik (77) fra Holmen, etter at en juledekorasjon tok fyr i hybelen i husets underetasje. Ekteparets datter og leieboeren i underetasjen slapp unna med skrekken.

 

–  Brannen startet i leieboerens hybel, da et levende lys veltet ned i juledekorasjon av tørr granbar. Leieboeren var på badet da det skjedde og tenkte ikke at det var nødvendig å slukke lyset før hun forlot rommet, forteller Vik.

 

Han understreker at han ikke bebreider kvinnen for dødsbrannen.

 

– De fleste av oss ville nok tenkt det samme.

 

Viks søster, som var tilstede i huset da brannen brøt ut, kom seg i sikkerhet ved å hoppe ut vinduet fra husets andre etasje.

 

Leieboeren skal ha forsøkt å slukke brannen med et teppe, til ingen nytte.
Flammene kom raskt ut av kontroll.

 

Det eldre ekteparet ble funnet døde i brannruinene påfølgende morgen.

 

– Ulykken fikk meg til å oppdage en ny side ved meg selv. Like etter brannen turte jeg omtrent ikke tenne en fyrstikk. Kom det et nyhetsinnslag om boligbrann på tv måtte jeg skifte kanal - det vekket for mange vonde minner, sier Vik.

 

Asker kommune hadde allerede slått fast at Rangdi og Kai Magne Vik var for pleietrengende til å bo hjemme. Paret hadde fått tildelt omsorgsbolig på Solgården sykehjem i Asker. Tilfeldigvis skulle en takstmann foreta en verdivurdering av parets bolig dagen etter at huset brant ned.

 

– Vi har alle et ansvar for å ta vare på oss selv og de som er rundt oss. Noe så enkelt som å sørge for at eldre mennesker bruker falske stearinlys som kan slenges i veggen uten å antenne, kan faktisk redde liv, sier han.

 

 

﷯Brannen startet da et levende lys veltet ned i en juledekorasjon av tørr granbar. Leie-boeren var på badet da det skjedde og tenkte ikke at det var nødven-dig å slukke lyset 
før hun forlot rommet. – Truls Ragnar Vik, sønn av Rangdi 
og Kai Magne Vik

Rangdi og Kai Magne Vik.  Foto: Privat

01.06.2010

Kristina Andresen (74), Snarøya

Kristina Andresen.  Foto: Privat

Politiet kom heller aldri til bunns i hva som skjedde da 74 år gamle Kristina Andersen døde etter at tomannsboligen hvor hun bodde ble fullstendig overtent i juni 2010.

 

Ola Brekken ved kriminalteknisk seksjon forklarer at de svært omfattende brannskadene på åstedet gjorde det vanskelig for krimteknikerne å si noe med sikkerhet om brannårsaken. Etterforskningen konkluderte imidlertid med at røyking kan ha vært "en mulig årsak" til

Flest dødsbranner i vinterhalvåret

9 av 16 dødsbrannofre har mistet livet i perioden desember-mars

30.01.2010
Vera Urrang (79), Nesbru

Vera Urrang.  Foto: Privat

23.03.2007
Alvis Aldama Neumann (25)
Dennis Aldama Neumann (2),
Høvik

I januar 2010 ble Vera Urrang (79) funnet død av røykdykkere, etter en brann i en  hybelleilighet ved Hvalstrand i Asker.

 

Urrang er en av ni dødsbrannofre som har mistet livet i perioden fra desember til og med mars. Både Budstikkas undersøkelser og nasjonal statistikk viser at dødsbranner inntrer hyppigst i vintermånedene.

 

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) henger dette trolig  sammen med at vi tilbringer mer tid hjemme i egen bolig om vinteren, der risikoen for å omkomme i brann er klart størst.

 

Lokalt utpeker februar og mars seg som de verste månedene. De siste ti årene har seks personer mistet livet i brann i løpet av disse månedene – deriblant Alvis Aldama Neumann (25) og hennes nær tre år gamle sønn Dennis Aldama Neumann.

 

Moren og sønnen omkom etter at et eldre trehus på Høvik ble fullstendig overtent i mars 2007.

 

Faren i huset og hans fem år gamle sønn, som var tilstede i boligen da brannen brøt ut, maktet å berge seg ut av flammene. Etter det Budstikka kjenner til skal faren ha pådratt seg svært alvorlige brannskader da han gikk inn det overtente huset igjen for å hente ut kona og den yngste sønnen.

 

Politiet har i ettertid konkludert med at dødsbrannen trolig skyldes en elektrisk feil.

 

 

Høvik mars 2007. Foto: Karl  Braanaas

 

Røyking Ifølge politiet i Asker og Bærum er røyking mest sannsynlig årsaken bak 6 av de 13 brannene som har tatt liv siden 2003. I flere av disse tilfellene er imidlertid ikke brannårsaken fastslått med sikkerhet. En undersøkelse utført av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at røyking var mest utbredt blant de kjente brannårsakene ved dødsbranner i Norge i perioden 2001-2006.

10.04.2010

Unn Gausdal Leganger (80), Haslum

Unn Gausdal Leganger.  Foto: Privat

April, 2010: Unn Gausdal Leganger (80) døde etter at en sigarettglo antente klærne hun hadde på seg. Nær halvparten av dødsbrannene i Asker og Bærum skyldes røyking, ifølge politiet.

 

I april 2010 ble Leganger funnet død på kjøkkengulvet i sitt hjem på Haslum i Bærum.

Ifølge politiet tok 81-åringens klær fyr mens hun satt i stuen og røyket, da en sigarettglo traff fleecegenseren hun hadde på seg.

 

– Da klærne antente skal hun ha styrtet fra stuen til kjøkkenet i et forsøk på å slukke brannen. Det rant fremdeles vann fra springen på kjøkkenet da brannvesenet tok seg inn i huset. Det er helt forferdelig å tenke på hvor fælt hun må ha hatt det, sier Anne Berit Leganger, svigerdatter til den avdøde 81-åringen.

 

Leganger forteller at svigermoren bodde alene i det rødmalte huset.

 

– Unn hadde ikke kunnet bo for seg selv særlig mye lengre, blant annet på grunn av måten hun håndterte sigaretter og fyrstikker på. Hun bodde på eldresenter i en kortere periode, men ønsket seg hjem. I ettertid har vi tenkt mye på at Unn kanskje burde bodd på institusjon, sier hun.

 

﷯I ettertid har vi tenkt mye på at Unn kanskje burde bodd på institusjon.
– Anne Berit Leganger, svigerdatter

Anne Berit Leganger (svigerdatter), tok disse bildene i huset etter brannen:

Stuebordet

Stuen sett fra kjøkkenet

Kjøkkenet

Kjøkkenbenken

Kjøkkenbenken

 

Kjøkkenet

Berit Unni Nielsen (74) er den eneste i Asker og Bærum som har mistet livet i brann utenfor sitt hjem de siste ti årene. I januar 2010 omkom den eldre kvinnen etter at klærne hennes tok fyr på røykerommet ved Nordraaksvei bo- og behandlingssenter på Stabekk.

 

Nielsen døde senere av brannskadene. Helsetilsynet i Oslo og Akershus gransket hendelsen i ettertid, men kom til at sykehjemmet ikke var å laste for den fatale ulykken.

 

09.01.2010

Berit Unni Nielsen (74)

Stabekk

 

Hver fjerde dødsbrann i Norge
ble aldri oppklart

 

Men hver fjerde brann (25,7 prosent) i Norge ble aldri oppklart i perioden 2001 - 2006,
viser statistikk fra DSB. Politiet er pålagt å etterforske alle branner. Rapport om brannårsak

skal sendes til DSB umiddelbart etter at brannårsak er fastslått.

20.03.2008

Thomas Angell Winje (25), Rud

i Påsken 2008 opplevde Aud Thomassen Winje (56) og Thore Winje (60) alle foreldres verste mareritt. Deres 25 år gamle sønn, Thomas Winje, gikk bort etter en brann i leiligheten hans på Hauger i Bærum. Den unge mannen døde på sykehus skjærstordag, etter å ha ligget fem dager i respirator med svært alvorlige skader. "Det ser ut som den mest sannsynlige brannårsaken 
er røyking", uttalte politiet til Budstikka. ﷯ Politiet mente at røyking var den mest sannsynlige årsaken til brannen som tok livet av skal ha oppstått brann i leiligheten hans på Hauger i Bærum. Vi satt på sykehuset og holdt Thomas i hver vår hånd mens vi klamret oss til håpet. Det er en sjokktilstand som ikke kan beskrives med ord. Du vet ikke hvor du skal gjøre av deg – det må være det verste man kan oppleve som menneske, sier foreldreparet. Aud og Thore sitter igjen med mange ubesvarte spørsmål. Politiets etterforskning konkluderte med at “det ser ut som den mest sannsynlige brannårsaken er røyking”. Foreldrene forteller at de aldri har klart å slå seg til ro med denne forklaringen. Når du mister barnet ditt holder det ikke å høre at det mest sannsynlig skyldes røyking. To ting er sikkert: Thomas pleide aldri å røyke innendørs, og politiet fant ingen tekniske bevis for at brannen skyldes røyking. Konklusjonen skal snarere være basert på opplysninger fra vitneavhør, til tross for at politiet selv har lagt til grunn Thomas var alene i leiligheten da det begynte å brenne, forteller foreldrene. Da vi stilte spørsmål ved brannårsaken fikk vi beskjed om at politiet ikke ville gå videre med etterforskningen, siden det ikke forelå mistanke om at det skulle ha skjedd noe kriminelt, forteller Thore Winje. Han legger til at usikkerheten rundt hva som egentlig skjedde dens skjebnesvangre natten har vært en stor tilleggsbelastning for familien. ﷯Det gjør ubeskrivelig vondt å aldri få 
et sikkert svar på hvorfor Thomas døde.
– Aud Thomassen Winje og Thore Winje

Thore Winje og Aud Thomassen Winje.  Foto:

Thomas Angell Winje.

 

Foto:  Privat

05.02.2006
Anne Grete Velle (68), Sandvika I september samme år omkom 68-årige Anne Grete Velle fra Sandvika, etter at det brøt ut brann i sveitservillaen hun bodde i. I liket med ekteparet på Holmen klarte heller ikke Velle å komme seg ut av huset før det var for sent. Det bodde ytterligere to personer i huset – den ene klarte å berge livet ved å komme seg ut av den overtente boligen, mens den andre personen var i utlandet da ulykken inntraff. Politiet fant aldri noen brannårsak. Politiet hadde en teori om at brannen kunne ha startet i fjernsynet i husets andre etasje, da det skulle ha brent mye i veggen bak tv-apparatet.

Anne Grete Velle og  xxxxx

Foto: Privat

12 av 16 som har mistet livet i brann var alene i sine hjem da brannen oppsto. Det store flertall av personer som omkommer i brann gjør det i sine egne hjem, ifølge Asker og Bærum Brannvesen og Norsk Brannvernforening. I Asker og Bærum har kun en person dødd i brann utenfor hjemmet siden 2003.
24.02.2011
Aase Eicke (66), Kolsås

– Jeg tror aldri jeg vil klare å komme over tapet. Det er bare tragisk, sier Klaus Eicke (70).

I februar 2011 omkom hans kone, Aase Eicke, i en dramatisk boligbrann på Kolsås. De hadde da vært lykkelig gift i godt over 40 år - mer enn halve livet. Den 66 år gamle Bærumskvinnen var alene i det gule trehuset på Kolsås da det skal ha tatt fyr i de innebygde lysene i stuetaket. Hun døde av kullosforgiftning før røykdykkerne fant henne under slukningsarbeidet.

 

– Aase ble funnet i sofaen, der hun pleide å sitte og se Dagsrevyen på fjernsynet. Spesielt tragisk er det at hun var alene den kvelden. Da jeg traff etterforskeren fra politiet, sa jeg til ham: «Hadde jeg vært hjemme, hadde jeg fått henne ut av huset». Da svarte han: «Hadde du vært hjemme, hadde vi hentet to lik ut av huset», forteller Eicke.

– Siden ulykken har jeg alltid ønsket at jeg kunne skru tiden tilbake, legger han til.

 

Enkemannen var på jobbreise i Singapore den skjebnesvangre kvelden for snart tre år siden.

 

Klaus Eicke forteller at det var ekteparets yngste sønn, André, som først ble varslet om brannen av politiet.

 

 – Han ringte først til sin bror og ba ham få tak i meg for å fortelle hva som hadde skjedd. Han forsøkte å ringe meg flere ganger, men jeg hadde skrudd av telefonen på grunn av tidsforskjellen. Klokken var fire på natten. Han fikk til slutt tak i meg via hotellresepsjonen. Den samtalen kommer jeg aldri til å glemme. Det var helt forferdelig å se bilde av det brennende huset på Budstikkas nettsider og være 12.000 kilometer unna, sier Eicke, som først landet på Gardermoen to dager etter at han mottok dødsbudskapet.

 

Jeg sa til politietterforskeren: «Hadde jeg vært hjemme, hadde jeg 
fått henne ut av huset i live». Han svarte: «Hadde du vært hjemme, hadde vi hentet to lik ut av huset.» Klaus Eicke, enkemann 
etter Aase Eicke (66) 16.04.2007
Inger Maria Hannar (63), Asker

Også Inger Maria Hannar (63) var alene i leiligheten sin på Båstad i Asker da det begynte å brenne i sengen hun lå i. Ifølge kilder Budstikka snakket med den gang skal kvinnen ha brukt rullestol, og således hatt vanskelig for å komme seg ut av leiligheten på kort tid.

 

To av Hannars nærmeste naboer reagerte lynraskt da de hørte røykvarsleren ule i kvinnens leilighet. Ifølge brannvesenet klarte naboene å ta seg inn i leiligheten ved å bryte opp døra og slukke brannen med husbrannslangen.

 

Kvinnen ble kjørt til Ullevål sykehus med svært alvorlige brannskader og døde noen timer senere av skadene hun pådro seg i brannen.

 

 

Kullosforgiftning

 

Direktoratet for samfunnssikerhet og beredskap (DSB) registrerer personer som omkommet i brann dersom dødsårsaken er kullos-forgiftning eller brannskader innen tre måneder etter branndato.

Karbonmonoksid (kullos) er en gass som hverken lukter, smaker, har farge eller virker irriterende. Den er således svært vanskelig, om ikke umulig, å oppdage. Gassen er livsfarlig fordi den blokkerer for transport av oksygen til lungene, som fører til oksygenmangel og fare for livstruende skader på de mest vitale og oksygenavhengige organene i kroppen, som hjernen og hjertet.

 

Det var et ubeskrivelig sjokk å høre
at den flotte, uerstattelige sønnen min var borte.

– Rolf Sverre Utheim, far til avdøde Rune Utheim (35)

 

27.10.2003
Rune Utheim (35) – Gutten min skulle ikke dø før meg, sier Rolf Sverre Utheim. I 2003 døde sønnen, Rune Utheim, bare 35 år gammel. Den unge mannen ble funnet livløs av brannvesenet etter en kjellerbrann i Asker. Kjellerdøren var låst fra utsiden, og han har sannsynligvis blitt kvalt av røyken mens han forsøkte å komme seg ut av et lite vindu, forteller faren. Utheim forteller at han var den siste som snakket med sønnen den (fatale) oktoberdagen for drøye ti år siden. – Jeg husker at jeg ble vekket av Runes mor klokken halv tre på natten, som ringte og fortalte at han var død. Det var et ubeskrivelig sjokk å høre at den flotte, uerstattelige sønnen min var borte, sier han. Obduksjonen viste at 35-åringen døde av kullosforgiftning. Kartleggingen av dødsbrannene i Asker og Bærum viser at minst syv av de omkomne har mistet livet av kullosforgiftning. Tallet er trolig høyere, da Budstikka ikke kjenner dødsårsaken til alle de 16 dødsbrannofrene. ((Dette skyldes dels at opplysninger om dødsårsak anses som taushetsbelagte opplysninger)) Gassen Karbonmonoksid (kullos), som ofte oppstår under røykutvikling i boligbranner, er livsfarlig fordi den blokkerer for transport av oksygen til lungene. Dette fører til oksygenmangel og fare for livstruende skader på de oksygenavhengige organene i kroppen, som hjernen og hjertet. Kullos er svært vanskelig å oppdage da den hverken lukter, smaker, har farge eller virker irriterende.
20.06.2005
Harald Boysen (52), Høvik
﷯Når han først skulle miste livet på denne måten er det godt å vite at han ikke led en smertefull død
– Ellinor Allergoth, søster til Harald Boysen (52)

Harald Boysen (53) er blant brannofrene i Asker og Bærum som har mistet livet av kullosforgiftning. 53-åringen døde av røykskader mens han lå og sov i leiligheten sin. Ifølge politiet skal det ha oppstått en ulmebrann i hybelen, da en lampe veltet ned i sofaen.

 

Boysens søster, Ellinor Allergoth fra Asker,
forteller at det var en lettelse for familien
å få vite at 53-åringen døde uten store smerter.

 

Vi fikk beskjed om at Harald ble funnet like hel,
uten alvorlige brannskader på kroppen.
Når han først skulle miste livet på denne
måten er det godt å vite at han ikke led en
smertefull død. Min mor, som fremdeles levde
da Harald gikk bort, kunne dermed se ham
og ta farvel, sier hun.

 

Ruspåvirket

 

Nær halvparten av alle omkomne i brann i perioden 1993-2008 var påvirket av alkohol,
viser en kartlegging foretatt av Norsk Brannvernforening. Flere av de omkomne i Asker og Bærum har
vært påvirket av alkohol. Budstikka har imidlertid valgt å ikke …..etellerannet..., av hensyn til ønsker
fra pårørende, samt manglende tilgang til taushetsbelagte opplysninger.

17.09.2012

Trond Gaupholm Myrseth (38), Borgen

Ttond Gaupholm Myrseth.  Foto: Privat


Trond Gaupholm Myrseth (38) hadde 1,9 i promille da han omkom i en husbrann. Nær halvparten av alle omkomne i brann har vært påvirket av alkohol. Brannen som tok livet av 38-åringen fra Asker skal ifølge politiet ha blitt forårsaket av en sigarettsneip som ulmet i en sofa, noen få meter fra rommet hvor Myrseth sov. Han kan ha blitt kullosforgiftet så raskt som ett til tre minutter etter at røykutviklingen startet. Myrseth har ifølge politietterforskerne trolig reagert på røykvarsleren, men ikke klart å ta seg ut i tide. Han ble funnet ved siden av sengen. Oskar Myrseth, far til den avdøde 38-åringen, Er du trøtt og påvirket av alkohol vil det påvirke hvordan du tenker og handler. Det gjelder oss alle, uavhengig av omstendigheter og livsstituasjon. Vi har gjennomanalysret det som hendte den kvelden utallige ganger. Vi har selvsagt også tenkt på at utfallet kunne vært et annet dersom Trond hadde reagert på alarmen tidligere, sier Han understreker samtidig at dette “ikke fritar alarmselskapet for deres -....” Myrseth skal ha sovet på et rom like ved loftsstuen, hvor brannen startet i en sofa - trolig på grunn av en sigarett. Avdøde ble funnet ved siden av sengen, og har ifølge etterforskerne trolig reagert på røykvarsleren, men ikke klart å ta seg ut.

 

﷯Vi har selvsagt også tenkt på at utfallet kunne vært et annet dersom Trond hadde reagert på alarmen tidligere.
– Oskar Myrseth, Far til Trond Gaupholm Myrseth
09.12.2012
Alexandra Nyquist (51), Sjøstrand

Alexandra Nyquist overlevde to husbranner. I løpet av et og samme år begynte det å brenne tre ganger hjemme hos. Først to ganger i den kommunale leiligheten hun disponerte på Mellom-Nes i Asker. Da boligen ble totalskadet i brann nummer plasserte Asker kommune henne i et avsidesliggende trehus på Sjøstrand. Nyquist slet med psykisk sykdom og rusavhengighet i store deler av livet. I desember 2012 mistet hun livet etter at det brøt ut brann i den kommunale boligen hun disponerte på Sjøstrand i Asker. Dette var kun dager etter at hun ble skrevet ut fra Blakstad sykehus, hvor hun var blitt innlagt etter en psykose. Nyquist etterlot seg døtrene Carla (25), Anna (??) og sønnen Leonard (17). Jeg lå hjemme hos pappa og så på tv da jeg fikk en telefon fra politet. De fortalte at det brant i huset til mamma og spurte om jeg visste hvor hun var. Der og da klarte jeg ikke å ta alvoret innover meg – tanken på at hun kunne være der inne var helt fjern for meg, forteller Anna. Det er fremdeles rart å tenke på at hun skulle dø på den måten. Hun levde alltid på kanten, tok overdoser og svevde mellom liv og død flere ganger, men overlevde liksom alt, sier Carla. Alexandra Nyquist bodde i en kommunal bolig. Tidligere samme år måtte Nyquist flytte fra den kommunale boligen hun disponerte på Mellom-Nes i Asker, etter at den ble totalskadet i brann. Det var andre gang det brant i leiligheten. Hun ble reddet ut av en nabo mens hun forsøkte å kvele flammene med et brannslukningsapparat. Det var kanskje ikke en superidé å plassere mamma for seg selv i et trehus midt i skogen, etter at den forrige leiligheten hennes hadde tatt fyr to ganger. 
Det er litt spesielt. Det var nok mer av hensyn til naboene hennes enn det var av hensyn til henne selv. Jeg kan forstå det, men det finnes kanskje alternativer? Asker-kunstneren med det karakteristiske røde håret var åpen om sin bipolare lidelse mens hun var i live. Det begynte å gå nedover med mamma da hun ble sammen med en heroinist hun møtte da hun jobbet på varmestua i Asker. Hun begynte å ruse seg mer og mer, på alkohol, piller og omsider heroin. Hun ble lagt inn til avrusing på Blakstad flere ganger, men ville ikke ta medisinene hun fikk fordi hun mente de gjorde at det kreative i henne ble borte, sier Nyquist ble funnet i badekaret med klærne på. Først tenkte vi at det kunne være en overdose, men det ble ikke funnet spor av medikamenter i blodet hennes. Under obduksjonen ble det funnet små mengder væske og giftig røyk i lungene. En ekspert mente at kombinasjonen av dette kunne ha tatt livet av henne, men kunne ikke si noe sikkert, forteller Anna. Det er vanskelig å aldri få et ordentlig svar på hva som egentlig skjedde den kvelden. Du stiller deg mange spørsmål og ser for deg en rekke forferdelige scenarier i hodet. Vi har slått oss til ro med det nå. Mamma sa alltid at hun kom til å dø i brann. Hun pleide å si at hun hadde blitt brent på bålet i sitt tidligere liv fordi hun var heks. Det var derfor hun hadde rødt hår. Likevel Asker-kunstneren med det karakteristiske røde håret var åpen om sin bipolare lidelse mens hun var i live.

Alexandra Nyquist.  Foto: Anette Andresen

 

﷯Jeg er bipolar, og det er ganske alvorlig. Det er tungt, fordi i perioder kommer jeg så høyt opp, og blir manisk. Da elsker jeg alt og alle. I neste periode har jeg dype depresjoner, hvor ingenting lenger betyr noe. Men jeg har lært at alle depresjoner går over. Jeg er ikke flau over å si at jeg har en psykisk lidelse. Det er viktig å være åpen om det. Det kan bidra til at det blir færre fordommer.
– Alexandra Nyquist til Budstikka, juli 2011