66 nye leiligheter på Eiksmarka
kommer snart for salg.
Meld din interesse på
www.eiksparken.no