Skip to main content

Derfor er ny gang- og sykkelvei én måned forsinket

En del mindre arbeider og finpuss gjenstår på prosjektet med gang- og sykkelvei langs Røykenveien i Heggedal.

FOTO: KARL BRAANAAS

Den ser så å si ferdig ut, men Vegvesenet ønsker ikke at den nye gang- og sykkelveien i Heggedal tas i bruk ennå.

Egentlig skulle den nye traseen tas i bruk i midten av oktober, men åpningen er utsatt en måned. Akkurat det er det flere årsaker til, ifølge byggeleder Shen Shengjie i Statens vegvesen.

– Arbeidsomfanget totalt sett er blitt vesentlig større og mer tidkrevende. Dybder til godt fjell er større enn hva grunnundersøkelsene tilsier, forklarer Shengjie.

Underveis i byggeperioden har byggherre Statens vegvesen også fått tilleggsarbeider, deriblant opparbeidelse av en tursti/fortau på østsiden av Røykenveien – som kom på plass etter press fra foreldre og etter hvert politikere.

– Vi skal også gjøre noen endringer av murer og støyskjermer. Alt dette skal sluttføres i løpet av november, sier Shengjie.

Arbeiderne jobber stadig for å få gang- og sykkelveien i Heggedal ferdig. Strekningen er 1,2 km lang og går fra Nyhuskollen til grensen Asker/Røyken.

FOTO: KARL BRAANAAS

Venter på lys

Den nye gang- og sykkelveien ser ferdig ut, men Statens vegvesen ønsker ikke at den skal tas i bruk før belysningen er på plass.

I midten av november vil den være ferdig og skiltet klar for bruk, opplyser prosjektleder Anders Mjell i Statens vegvesen.

Noen eksakt dato for åpning er imidlertid ikke spikret ennå. Det må avklares med fylkeskommunen, som er eier av veien, opplyser byggeleder Shen Shengjie.

Budstikka skrev tidligere i høst om sterk kritikk fra naboer i to av husene som ligger kloss inntil Røykenveien og krysset Røykenveien/Rustadveien. Statens vegvesen har ikke ønsket å kommentere kritikken.

Vegvesenet vil bruke resten av året på å rydde opp i anleggsområdet. Også til neste år vil entreprenører utføre en del arbeider, blant annet asfaltering av Røykenveien og planting av busker og trær.

Kritiske naboer: Tom Ørbech, Unni Ørbech og Mona Sørby Hansen bor rett ved Røykenveien. De er misfornøyd med Statens vegvesens håndtering av klager.

FOTO: KJETIL OLSEN VETHE
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.