Skip to main content

Anklages for lukket prosess om Lysakerbyen

IDYLL: Slik har arkitekter tenkt seg et utsiktspunkt, med Fåbrofossen i bakgrunnen, i den veiledende planen for Lysakerbyens offentlige rom. John Tibballs i Lysakervassdragets venner mener elven har en egenverdi utover å være pen å se på.ILLUSTRASJON FRA «LYSAKERBYEN – VEILEDENDE PLAN FOR OFFENTLIGE ROM» UTGITT AV BÆRUM OG OSLO KOMMUNER

Lysakervassdragets Venner vil beholde elva med et eget liv, uavhengig av bebyggelsen som skal reises på begge sider. De mener prosessen har vært udemokratisk.

– Vassdraget må være noe mer enn et landskapselement, men planene for Lysakerbyen tar ikke hensyn til at dette skal være en levende elv, sier John Tibballs, som er styreleder i Lysakervassdragets venner.

LES OGSÅ: Forvandles til urbant sentrum

Venneforeningen har sendt inn en høringsuttalelse der de uttrykker stor skepsis til forslaget. Og Tibballs er kritisk til det som foregikk før planprogrammet ble presentert for offentligheten høsten 2017.

Lysakerbyen i støpeskjeen

– Lukket prosess

– Det var en lukket prosess som strakte seg over to og et halvt år. Vi hadde ikke noe kontakt om det som foregikk, påpeker han.

Venneforeningen understreker at elvens naturlige kantsoner er viktige både for rensing og utveksling av vann, og som tilgjengelig for allmennheten. Steinsetting av bredden svekker elva som naturkorridor.

DEBATT: Politikere og arealplaner

Brudd på vannressursloven

– Kantvegetasjon er viktig for fiskearter som har gyte- og oppvekstområder. Inngrep langs elvebredden er brudd på vannressursloven, men det har skjedd flere steder påpeker de i høringsuttalelsen. De viser til at ett sted er kantsonen steinsatt og uten vegetasjonsbelte. Et annet sted er det anlagt voller og lagt fyllmasser tett ved bredden istedenfor å gi plass og kapasitet til høy vannføring.

– Ved Mølledammen er det satt opp en steinmur som tvinger flomvann mot elvas sørlige bredd. Overløpet i demningen ved Mølledammen bør senkes, fjerning av demningen og gjenoppretting av den naturlige fossen kan vurderes, ønsker venneforeningen.

LES OGSÅ: Fant død person i Lysakerelva

– Skaper ikke forutsigbarhet

De mener også at den planlagte T-banestasjonen forutsetter inngrep i elvens kantsone, noe som kan være totalt ødeleggende for sjøørret- og lakseelven. Det er ikke bare verneinteresser som uttrykker skepsis til planene for Lysakerbyen.

Statens vegvesen mener at det foreliggende forslaget ikke er egnet for å skape forutsigbarhet, og anbefaler at kommunedelplan eller områderegulering brukes.

DEBATT: Tennishall og natur

Restriktiv parkeringspolitikk

– Prioritering av myke trafikanter, tilrettelegging for høy utnyttelse ved kollektivpunktet og fortsatt restriktiv parkeringspolitikk støttes. Det må utarbeides støy- og luftutredninger for lokalisering av støyfølsom bebyggelse, anbefaler Statens vegvesen.

 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.