Bak prosjektet står den private skoleaktøren Akademiet, som også driver Akademiet Realfagsgymnas i Sandvika.

Tilbudet er nylig godkjent for å ha 130 elever på studiespesialiserende programfag, forteller Liv Bjørkgård, som er rektor for Akademiets tilbud i Sandvika.

– Vi er veldig glad for at vi kan tilby samfunnsfag parallelt med realfag fra neste skoleår, sier Bjørkgård.

Den nye skolen skal hete Akademiet vgs Sandvika. Her skal elevene få undervisning i både språk, samfunnsfag, økonomi og realfag.

– Hva skiller dette tilbudet fra de 12 offentlige videregående skolene som allerede finnes i Bærum og Asker?

– Vi skal bygge videre på det vi har fått til med realfagselevene våre. En sentral del av undervisningen vår er å utvikle entreprenørskap i nært samarbeid med næringslivet, sier Bjørkgård.

En annen forskjell mellom det private tilbudet og de offentlig skolene er skolepengene. 25.000 kroner må elevene betale per skoleår for å gå på den nye privatskolen.

– Vi har høy kvalitet på undervisningen. Med bare 130 elever blir skolen dessuten intim, lærerne vil ha mulighet til tett og unik oppfølging av hver enkelt elev, sier rektoren.

Nybygg på åtte etasjer

Kommende skoleår starter skolen opp med én førsteklasse.

Elevene skal det første året holde til i samme lokaler som realfagselevene i Kunnskapssenteret.

Allerede høsten 2024 skal Akademi-elevene etter planen inn i et helt nytt bygg i Malmskriverveien 20, som ligger 100 meter fra Sandvika stasjon. I dag brukes hjørnetomten på rundt 1.200 kvadrat blant annet til parkering.

Planene om et nybygg på åtte etasjer fikk nylig tommel opp da politikerne i planutvalget i Bærum hadde saken oppe til første gangs behandling. Planene er nå sendt ut på høring.

For å få nok plass til rundt 350 Akademi-elever på det begrensede arealet, foreslås det at blokken skal rage to etasjer over nabobygget Sandvika bibliotek og tre etasjer over Kunnskapssenteret. Bygget skal i tillegg ha to etasjer under bakken, samt en takterrasse.

– Foreslått nybygg vil få en fremtredende posisjon i bybildet og vil være noe av det første man ser når man kommer med toget fra Oslo til Sandvika, heter det i byggesaken.

Kommunedirektøren anbefaler prosjektet.

– En slik utvikling og fortetting av dette sentrale byområdet bidrar til ønsket knutepunktutvikling, uttaler han.

– Fantastisk beliggenhet

Nærheten til buss og jernbane gjør at rektoren ser for seg at tilbudet er egnet for elever også fra Bærums nabokommuner.

– Både Kunnskapssenteret og det nye bygget har fantastisk sentral beliggenhet, sier Bjørkgård, som forteller at skolen nå har åpnet opp for påmelding.

Akademiet er Norges største private videregående skoletilbud med over 8.500 elever fordelt på 14 videregående skoler, ti privatistskoler og nettstudier.