Euforum Holding (tidligere Stabæk Holding) er så godt som i mål med en enighet med kreditorene som gjør videre drift mulig.


Det er noe av responsen i en pressemelding fra arenaeier Ulrichsen i dag på nyheten om at Stabæk Fotball ikke tiltrer ny leieavtale på Telenor Arena.

Driver videre

Euforum Holding har ifølge pressemeldingen de har sendt ut utarbeidet alternative planer for flerbruk uten fotball.

Ifølge selskapet viser planene frem til 2020 en interessant flerbruksarena med mange lokale, nasjonale og internasjonale tilbud.

Løsning med kreditorene

Etter flere års drift av Telenor Arena, hadde Euforum Holding betydelige økonomiske tap, til tross for mange arrangementsmessige suksesser.

Del på Facebook

Derfor valgte styret å innlede gjeldsforhandlinger høsten 2010.

I pressemeldingen Euforum har sendt ut i dag heter det at «en konkurs ville skape problemer for partene og fotballkamper for Stabæk i Telenor Arena ville høyst sannsynlig opphøre momentant før sesongstart i 2012. Partene, Stabæk Fotball og arenaeier erkjente at samdriften i 2008 til 2011 var teknisk krevende og helt uten økonomisk bærekraft. Det samlede driftstapet over denne perioden har vært mer enn 100 millioner kroner.»


Selskapet er nå så godt som i mål med en enighet med kreditorene.

– Det er jo prosedyrer rundt dette, både rundt aksept for kreditorene og prosedyrer i forhold til tingretten, men vi må forutsette at dette løser seg, sier Schnitler til Budstikka. DnB NOR og Ulrichsen selv er blant de største kreditorene.

Ikke salg

– Så målet er ikke da å selge arenaen slik det er antydet mange ganger?


– Nei, det er ikke salg som står på agendaen nå. Uten Stabæk Fotball som leietager, må vi iverksette plan B, nemlig at vi selv vil drive arenaen med eventvirksomhet og idrett, men uten fotball, sier styreleder Diderik Schnitler til Budstikka.

Les alt om Telenor Arena


– Vi vil selv ikke være noen aktiv pådriver i noe salg. Det betyr ikke at vi avviser alle andre løsninger. Skulle det komme en interessent, vil vi vurdere det – men det er ikke det som er på agendaen, sier Schnitler.


– Og jeg vil uansett sterkt understreke – dette skal ikke bli en ren messehall, slik enkelte har prøvde å fordreie det til, sier styrelederen med ettertrykk i stemmen.

Stiftelse

Bærum kommune har aktivt jobbet med å tilrettelegge for en stiftelse som i sin tur kan kjøpe arenaen. Stiftelsen kan så blant annet leie ut til Stabæk Fotball.


– Hva med ideen om en stiftelse når Bærum kommune har bedt om klare forsikringer fra flere aktører, slik at en stiftelse kan kunne kjøpe arenaen?


– Vi kan ikke sitte med armene i fanget, og ikke drive virksomheten vår fordi vi venter på avklaring rundt en eventuell stiftelse. Vi må ha substans. Men kommer en stiftelse på banen eller en annen interessent, så vil vi selvsagt vurdere dette. Det er ikke slik at vi avviser noe, men vi må ta ansvar og drive virksomheten så godt vi kan hver dag.


Etter det vi erfarer vil smertegrensen for en investor gå ved rundt 250 millioner kroner. Blir prisen rundt 500 millioner kroner blir det ingen løsning på dette. Spørsmål er om Ulrichsen vil selge.

Går som normalt

– Det er en rekke arrangementer som er forhåndsannonsert i Telenor Arena. Disse vil gå som normalt?


– Ja. Det er mange flotte arrangementer fremover.


– Eventselskapet AEG og Norges Varemesse er blitt nevnt som aktuelle for å kunne overta eventvirksomheten. Er det aktuelt å la disse enten overta helt eller drive eventvirksomheten?

– Vi har bygget opp en veldig god organisasjon som arrangerer alt utenom fotball per i dag i Telenor Arena. Med samarbeidspartnere som AEG, Live Nation og lignende har vi så langt hatt mange flotte arrangementer, og det vil vi fortsette med. Til glede for kommunen og hele landet for øvrig, sier Schnitler.
 

Ordføreren: - Ryddig


– Det Schnitler sier er ryddig, og i tråd med hva de har varslet tidligere, sier ordfører Odd Reinsfelt til Budstikka.
– Jeg legger også merke til at selv om Euforum Holding AS sier de ikke ønsker å være en aktiv pådriver i et salg, så er de åpne for andre løsninger. Det synes jeg er bra sagt. Ellers kommer jeg til å ta kontakt med Schnitler direkte når det gjelder stiftelsen, sier Reinsfelt.