Stabæks Andreas Hanche-Olsen utsatt for vold i Oslo – sykemeldt i to uker

Andreas Hanche-Olsen (19) tilbragte natten på sykehus etter en voldsepisode i Oslo.