Skip to main content

Stabæk utsetter avgjørelse om VM-boikott

Stabæk fotballs medlemmer ønsker å utsette avgjørelsen om en eventuell VM-boikott.

Stabæk fotballs medlemmer ønsker å utsette avgjørelsen om en eventuell VM-boikott. 

Foto: Knut Bjerke

Supporterleder ba klubben ta et tydelig standpunkt om boikott av VM i Qatar 2022. Klubben selv vil avvente. 

Det var supporterleder Bjørnar Posse Sandboe som fremmet et forslag overfor årsmøtet i klubben. Der ba han Stabæk Fotball vurdere å fremme, eller støtte, et forslag på Fotballtinget  om å avstå fra deltagelse under Fotball-VM i Qatar 2022. 

Mesterskapet er svært omdiskutert, spesielt etter at The Guardian avdekket at mer enn 6.500 gjestearbeidere skal ha mistet livet i Qatar siden VM-tildelingen i 2010. 

Eliteserieklubben Tromsø satte fart på den norske debatten med sitt standpunkt om boikott 26. februar. 

Utsatt

Klubbens styre fremmet et alternativt forslag, der de ønsket mer tid før det ble fattet en endelig beslutning rundt spørsmålet om boikott. Dette begrunnet styret med at saken har fått stor oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt, og at dette vil føre til mye diskusjon fremover. 

– Når styret i Stabæk Fotball likevel ikke kan stille seg bak forslaget til vedtak som foreslås av Sandboe, grunngis dette med at styret mener at Qatar-spørsmålet, herunder om en boikott er det mest hensiktsmessige virkemiddel, ikke er tilstrekkelig utredet. Et så vanskelig og komplekst spørsmål krever etter styrets mening et grundigere forarbeid, hvor mulige virkemidler evalueres ut fra et totalperspektiv, før en endelig beslutning fattes. Dette betyr ikke at en boikott kan vise seg å være en riktig beslutning, og et slikt tiltak vil naturligvis være ett av flere tiltak som må vurderes de nærmeste månedene, skriver styret i sitt forlag til årsmøtet. 

Styret poengterer at de er imponert over sine samfunnsengasjerte supportere.

Slik ble vedtaket: 

Årsmøtets medlemmer gikk inn for styrets forslag om å utsette et standpunkt rundt en eventuell boikott:

«Stabæk Fotball er sterkt kritiske til avholdelse av VM i Qatar og klubben vil frem til neste forbundsting, og senere forbundsting, arbeide aktivt inn mot NFF, relevante organisasjoner som LO, Amnesty o.l., andre Eliteserieklubber og NTF for å fremskaffe ytterligere informasjon om forholdene i Qatar. I tillegg vil Stabæk Fotball aktivt følge opp NFF for å forsikre at NFF utøver press både mot FIFA og mot Qatar slik at vilkårene for gjestearbeiderne i Qatar bedres betydelig.

Før endelig vedtak fattes i denne saken, bør en boikott behandles på et ekstraordinært Forbundsting. Stabæk Fotball skal fremme forslag om at ekstraordinært forbundsting skal avholdes innen 1.9.2021. Styret i Stabæk Fotball innkaller til et ekstraordinært årsmøte for å ta stilling til hva klubben skal stemme ved Tingets behandling av dette spørsmålet.»

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.