I forbindelse med Leni Larsen Kaurins historie om hvordan hun følte seg utsatt for seksuell trakassering fra treneren i Stabæk i torsdagens Budstikka, har temaet rundt seksuell trakassering blitt heftig diskutert i Idretts-Norge.

Professor på Norges idrettshøgskole, Jorunn Sundgot-Borgen, virker nærmest provosert over at noen kan gå ut å si at dette ikke er et problem innen kvinneidrett.

Jeg har gjort den største undersøkelsen på dette området i Europa. Over 500 jenter var intervjuet, og over 50 prosent av disse rapporterte om trakassering fra autoritetspersoner, det være seg trenere, ledere, oppmenn, mennesker som i stor grad kontrollerer deres sportslige utvikling. Jeg er ikke i tvil, dette er et problem innen idretten, tordner Sundgot-Borgen.

– Store mørketalI

I undersøkelsen hadde de også en kontrollgruppe hvor de intervjuet personer utenfor idretten.

– Det var et markant lavere antall av disse jentene som hadde opplevd dette. For dem var det snakk om opplevelser med lærere, sjefer eller andre type autoritetspersoner. Det bekrefter at dette er et større antall idrettsjenter som har opplevd noe slikt, forklarer professoren.

– Hvordan kan det ha seg at det ikke er et større fokus på dette temaet inne idretten?

– Det forskningen vår viser, er at veldig mange jenter synes det er vanskelig å melde fra. De er redd for å ikke komme med på laget eller andre hindringer for sportslig utvikling. Dessuten vegrer de seg mot å si fra, rett og slett fordi de frykter å ikke bli trodd og at problemet dermed blir feid under teppet. Mørketallene er nok store, og altfor mange voksne tør heller ikke å stå rakrygget når de får slik informasjon. Slikt må meldes, men i stedet blir det lagt lokk på, og treneren kan fortsette i en ny klubb, og sånn skal det ikke være, konstaterer Sundgot-Borgen.

Oppfordrer til handling

Den omtalte saken, slik den er fremstilt, karakteriserer Sundgot-Borgen som en katastrofe.

At det ikke ble tatt affære da spilleren angivelig rapporterte til sportslig leder om dette, er en katastrofe. Heldigvis har klubben tatt tak etter at saken kom frem i media, og nå må de vise handling. Det skal være nulltoleranse for slikt i idretten, og en slik trener skal heller ikke jobbe i idretten. At denne spilleren er 32 år, er ikke formildende i det hele tatt. Det hjelper ikke at de sier at de bare ser problemet. Det må handles, er oppfordringen fra Sundgot-Borgen.

Hun er helt enig med Norges Fotballforbunds toppfotball for kvinnefotball, Heidi Støre, som i gårsdagens Budstikka uttalte at de nå jobber for at dette temaet blir en del av trenerutdanningen.

– Man må veilede og ha øvelser på hva som er akseptert adferd. Det er ingen tvil om at trener- og lederrollen kan være utfordrende, og noe som gjør idretten ekstra utsatt er at man blant annet er mye sammen, man er på reiser og samlinger, og også trenerne kan utsettes for press, og da må de være drillet på hvordan de skal håndtere det, avslutter Sundgot-Borgen.