Skip to main content

Stabæk krever 14 mill. av staten

FRIFUNNET I RETTEN: Inge Andre Olsen og Stabæk Fotball ble frikjent i retten. Nå vil klubben ha erstatning fra staten.
FRIFUNNET I RETTEN: Inge Andre Olsen og Stabæk Fotball ble frikjent i retten. Nå vil klubben ha erstatning fra staten.

Stabæk Fotball og Stabæk Fotball ASA ble frikjent i den omtalte overgangssaken i september. Nå kommer kravet om erstatning.

I en pressemelding skriver klubben at de totalt krever 14.150.000 kroner i erstatning av staten etter at klubben og aksjeselskapet ble frikjent.

Her kan du lese hele pressemeldingen:

Stabæk fremmer krav om erstatning etter frifinnelsen i overgangssaken

Stabæk Fotball og Stabæk Fotball AS har i dag oversendt et krav om erstatning til staten på bakgrunn av den urettmessige straffeforfølgningen knyttet til den såkalte overgangssaken. Som alle vet ble alle tiltalte frifunnet i straffesaken, herunder Stabæk Fotball og Stabæk Fotball AS. Med hjemmel i straffeprosessloven § 444 har en siktet blant annet rett til erstatning for økonomisk tap straffeforfølgningen har påført siktede dersom siktede blir frifunnet.

Både Stabæk Fotball og Stabæk Fotball AS har vært siktet i saken, men ble senere frifunnet ved
Asker og Bærum tingretts rettskraftig dom 12.09.2013.

Bakgrunnen for erstatningskravet er at vilkårene for erstatning er oppfylt og Stabæk har lidt et betydelig økonomisk tap.

Erstatningskrav i anledning forfølgning omfatter alle former for skade eller tap som innebærer et økonomisk tap som følge av straffeforforfølgingen, herunder også fremtidig økonomisk tap.

Stabæk Fotball/Stabæk Fotball AS har siden dommen i Asker og Bærum tingrett jobbet med å utarbeide kravet og innhente dokumentasjon, noe som ha vært et utfordrende arbeid. For klubben har den urettmessige straffeforfølgningen innebåret betydelige faktiske utgifter, men også enda mer betydelige tapte inntekter (økonomisk tap) herunder i form av tapte sponsorinntekter. Dette er det naturligvis utfordrende å dokumentere, men ved hjelp av sammenlignbare tall fra andre klubber samt anvendelse av relevant statistisk materiale, mener vi at vi fremmer et godt dokumentert krav forankret i et riktig virkelighetsbilde.

Det erstatningskravet som fremmes med hjemmel i straffeprosessloven § 444 er kr 13,4 millioner.

I tillegg, og med hjemmel i straffeprosessloven § 447, kreves oppreisning oppad begrenset til kr 750.000. Oppreisning kan gis dersom den urettmessige forfølgingen har medført krenkelse eller annen skade av ikke økonomisk art. Det må være åpenbart at Stabæk som klubb ble stillet i miskreditt i anledning straffeforfølgelsen, noe som altså nå innebærer at vi også krever oppreisning.

Det totale kravet som fremmes vil derfor være kr 14 150 000.

Kravet er i dag oversendt Asker og Bærum politidistrikt. Påtalemyndigheten skal uttale seg om kravet før kravet og dokumentene i saken (4 fulle permer) sendes Statens sivilrettsforvaltning for avgjørelse.

Når avgjørelse vil foreligge er vanskelig å si, men det antas at det ikke vil foreligge noen avgjørelse før over sommeren.

 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.