– Målet vårt er å lage et best mulig tilbud til dem som ønsker å bli bedre til å gå på ski. De kommer til å få et eget opplegg, uansett om vi klarer å lage en spesiallinje, eller om de kommer til å gå på en vanlig idrettslinje, sier Lars Erik Strand ved Dønski videregående skole. Han er idrettsansvarlig ved skolen.

Til høsten ønsker skolen nemlig å opprette en egen skilinje med langrenn og skiskyting som spesialisering.

LES OGSÅ:

Elevgrunnlag

– Det beste hadde selvfølgelig vært om det ble en egen klasse med bare elever som ønsker å spesialisere seg innen langrenn og/eller skiskyting, sier Strand.


Men han kan selvfølgelig ikke meisle inn i stein at det allerede fra høsten av blir en egen langrenns- og skiskytingslinje på skolen. Rett og slett fordi han ikke vet om det vil bli et bredt nok elevgrunnlag.


– Først og fremst må vi få nok elever til å søke på en eventuelt linje. Søknadsfristen på videregående utdanning er jo 1. mars, sier han.

Fire ganger i uken

– Men vårt utgangspunkt er at hvis det blir ti elever som søker seg dit, så vil også de få et veldig bra tilbud. Et like bra tilbud som om det skulle bli en full klasse med opp mot 30 elever, sier Strand.


I utgangspunktet vil klassen bli lagt opp slik at man kan trene fire dager i uken i skoletiden.
– Vi vil også forsøke å tilrettelegge det slik at man kanskje kan få til to økter om dagen, med restitusjon mellom øktene.

Vestmarka

Den nye langrennssamarbeidet Team Vestmarka, som Budstikka tidligere har skrevet om, mellom klubbene Bærums Skiklub, Bærums Verk, Hauger og Jardar har vært med på å aktualisere behovet for en skilinje på Dønski, mener skolen.


– Den samarbeidsavtalen mellom de klubbene er ekstremt spennende. Dette er noe vi har mange tanker rundt, sier Strand.


Dønski videregående skole satser tungt på idrett, og det er alpinlinjen ved skolen som kanskje er mest kjent.


Alpinisten Henrik Kristoffersen har hatt en eventyrlig suksess etter at han gikk ut fra skolen, blant annet med to verdenscupseiere og OL-bronse, til tross for at han bare er 20 år.
– Vi har lange tradisjoner på idrett, og det er noe vi satser på, sier Lars Erik Strand.