134,484 millioner kroner skal i år distribueres til idrettsanleggene i Akershus fylke.

Så mye har fylket aldri tidligere mottatt. Fjoråret var tidligere bestenotering, med en tildeling på 127,738 millioner kroner.

Asker var svært godt fornøyde i fjor, da kommunen mottok en rekordhøy sum på til sammen 17,327 millioner kroner.

LES OGSÅ: Rekordmye spillemidler til Asker – Bærum får mindre enn før

For 2018 har Asker fått bevilget mye mindre enn i 2017 - totalt 14,251 millioner kroner, en nedgang på 3,076 millioner fra 2017.

– I fjor var en "all-time high". Tallene vil svinge fra år til år, og jeg synes vi har fått en brukbar uttelling for 2018, hva gjelder spillemidler, sier konstituert leder for natur og idrett i Asker kommune, Bjørn Erik Olsen.

Det er verdt å nevne at den totale søkesummen i Asker også gikk ned, fra 62,8 millioner i 2017, til 55,4 millioner kroner for 2018.

– Det vil trolig bli slik at vi fortsetter å søke om midler til store anlegg som skal bygges eller er bygget i vår kommune. Eksempler på dette er Landøya skole og anlegget der, ny ishall og muligens ny sykkelvelodrom, sier Olsen.

Kommunen blir større i 2020 - når både Røyken og Hurum blir del av "nye Asker". Dermed skal også kommunenes idrettsanlegg samles under samme fane.

– Foreløpig kjenner vi ikke så godt til planene i verken Røyken eller Hurum, så det er det ikke mulig å si noe om per nå.

Summene som norske kommuner søker om fordeler seg på såkalte ordinære- og nærmiljøanlegg.

Slik er tildelingen for Asker kommune:

Ordinære anlegg

Holmen svømmehall - hovedbasseng 10.250.000
Dikemark kunstgressbane 2.415.000
Vollen idrettspark - kunstgress 7'er 1.000.000
TOTALT 13.665.000

Nærmiljøanlegg

Landøya ungdomsskole - ballbinge

243.000

Landøya skole - klatrepark 206.000
Vollen Frisbeegolf 137.000
TOTALT 586.000

LES OGSÅ: Søker om over 127 millioner kroner

LES OGSÅ: Idrettens behov i Asker

Bærum tilbake tross økning

Situasjonen er en litt annen i Bærum kommune.

I 2017 fikk opplevde Bærum en nedgang i tildelte spillemidler på snaue fire millioner, fra 23 til totalt 19,329 millioner kroner.

Denne gang har tildelingen til Bærum holdt seg stabil.

Tildelingen øker med 5.000 kroner, og ligger på 19,334 millioner kroner for 2018.

Rådgiver for idrett i kommunen, Rolf Birger Halvorsen, mener det ligger en nedgang bak tallene, likevel.

– Vi har gått ned prosentmessig i forhold til 2017, til tross for hva vi forventet å lande på, sier Halvorsen.

Han forklarer at antall søknader hvor det søkes om store summer i fylket, gjør at Bærum kommer dårligere ut enn i 2017.

– Likevel kommer vi til å opprettholde, eller til og med øke søknadssummen for 2019. Vi har mange store prosjekter som trenger midler fremover, sier han.

Det er verdt å merke seg at Bærum idrettspark, som har hatt til gode å motta spillemidler så langt, mottar totalt 8,133 millioner kroner i år.

– Idrettsparken ligger som en "propp" for en del andre søknader i kommunen, fordi parken trenger mye midler, sier Halvorsen.

Slik er tildelingen for Bærum kommune:

Ordinære anlegg

Bærum idrettspark - Fotballhall 4.255.000
Bærum idrettspark - Friidrettshall 3.878.000
Kirkerudbakken - parkanlegg 1.150.000

Kirkerudbakken - barnebakke

1.150.000
Kirkerudbakken - parkanlegg 1.150.000

Strand Kajakkanlegg - Koksabukta kajakkanlegg

1.144.000

Fossum idrettsanlegg - Fossum klubbhus

1.137.000

Sandvika Fjordpark - kyststi

897.000

Sandvika Fjordpark - hc-rampe

833.000
Kirkerudbakken - parkanlegg 805.000

Sandvika Fjordpark - stupetårn

805.000

Sandvika Fjordpark - sanitæranlegg

805.000
Kirkerudbakken - barnebakke 138.000
TOTALT 18.147.000

Nærmiljøanlegg

Helset Aktivitetsanlegg - klatreanlegg 300.000

Helset Aktivitetsanlegg - styrketrening

300.000
Sandvika Fjordpark - balløkke 300.000

Helset Aktivitetsanlegg - tursti/joggeløype

210.000
Haslum skole - asfaltbane 77.000
TOTALT 1.187.000

LES OGSÅ: Nå rives Lommedalens hoppbakke