Skip to main content

Øker tilskudd: – Vi ønsker ikke utestenge noen

Bærum kommune setter av 1,9 millioner kroner til fritidsstipend. Tirsdag ble det presentert for et knippe politikere og idrettsledere i Rykkinnhallen. Fra venstre: Kaare Granheim (KrF), Torbjørn Espelien (Frp), Kristine Grosås (KrF), Elisabeth Aukrust (KrF), Mikkel Mørch Solli (H), Magne Myrmo (daglig leder i BVH), Morten Skauge (H), Berit Kjøll (idrettspresident), Kjell Ingolf Ropstad (barne- og familieminister, KrF), Lisbeth Hammer Krog (ordfører Bærum, H).

Bærum kommune setter av 1,9 millioner kroner til fritidsstipend. Tirsdag ble det presentert for et knippe politikere og idrettsledere i Rykkinnhallen. Fra venstre: Kaare Granheim (KrF), Torbjørn Espelien (Frp), Kristine Grosås (KrF), Elisabeth Aukrust (KrF), Mikkel Mørch Solli (H), Magne Myrmo (daglig leder i BVH), Morten Skauge (H), Berit Kjøll (idrettspresident), Kjell Ingolf Ropstad (barne- og familieminister, KrF), Lisbeth Hammer Krog (ordfører Bærum, H).

FOTO: FRODE MENES/BÆRUM KOMMUNE

Bærum vil øke tilskuddene til fritidsstipend med 600.000 kroner. I Bærums Verk Hauger jubler de – så langt i år har klubben søkt om 70 stipender. 

Bærum legger inn ytterligere 600.000 kroner til fritidsstipend neste år, slik at ordningen får 1,9 millioner kroner.

Mikkel Mørch Sollie i Bærum Høyre sier fritidsstipendet skal sørge for at alle skal ha mulighet til å drive med en fritidsaktivitet uansett familiens økonomi.

– Vi har sett at fritidsstipendet har truffet godt, det er et viktig virkemiddel – et lavterskeltilbud.

Sender inn søknad

Med familiens samtykke sender klubbene en søknad til kommunen om å få dekket inn for eksempel treningsavgift eller avgiften for å være med på en cup.

Mørch Solli sier han har inntrykk av at ordningen med fritidsstipend er godt kjent og at klubbene vet hvem de skal kontakte.

– Pengene har gått fort ut. Vi ser at det er et stort behov for dette. I en stor og rik kommune kan det bli større forskjeller. Da er viktig at lager tiltak som kan motvirke dette, sier Mørch Solli og fritidsstipend-ordningen som Bærum ifølge ham er ganske alene om.

Søker om 280.000

Magne Myrmo er daglig leder i Bærums Verk Hauger IF. Han forteller at klubben har stor glede av fritidsstipendet.

– For oss er fritidsstipendet viktig og todelt. For det første gjør det at klubben får inn mer penger og dermed kan skape større aktivitet. Tidligere har vi selv finansiert mye av det vi nå får inn via stipendet. For vi ønsker ikke å utestenge noen fra å drive med idrett, sier Myrmo.

– Det gjør også at noen som normalt ikke ville fått opp øynene for idretten på grunn av økonomi, når ser at det er muligheter, sier han.

BVH-lederen sier at idrettsforeningen så langt i år har søkt om stipend for omtrent 70 stykker. Gjennomsnittet per søknad ligger på rundt 4.000 kroner.

Konfidensielt

Han sier at søknadene stort sett dreier seg om ordinære treningsavgifter eller reiser til cuper eller lignende. Det er også en del søknader knyttet til utstyr.

– Det er i hovedsakelig fotball det går til, sier Myrmo.

Søknadene blir behandlet konfidensielt. 

– Det er ingen andre enn klubben og utøveren/familien som vet noe om hvem som søker. 

– Jeg tror et slikt stipend gjør det lettere for noen utøvere å bli med i idretten, sier Magne Myrmo.

– Er det mulig å misbruke systemet?

– Vi går ikke inn og sjekker privatlivet til mennesker. Vi kan ikke garantere at de som søker ikke hadde hatt råd selv. Vi må stole på mennesker, sier Magne Myrmo. 

 Idrettsglede for alle

Idrettspresident Berit Kjøll sier Idrettsforbundets visjon er å skape idrettsglede for alle og påpeker at økonomi har stor betydning for deltagelse.

– Det er et markant skille i deltagelse for barn fra familier med høy eller lav sosioøkonomisk status. Vi opplever at barnas lyst til å delta er den samme uansett hvor kommer fra. Her har alle et ansvar, sier Kjøll.

Ifølge idrettspresidenten har barn fra familier med lav inntekt halvparten så stor sjanse for å delta i idretten som andre barn.

–Det er direkte i strid med vår visjon. Dette er en av idrettens viktigste saker, sier Kjøll som mener det både må jobbes for å begrense kostnadene ved å drive idrett og for ordninger for dem som ikke har råd.

– Veldig mange idrettslag og klubber gjør et godt stykke arbeid for å sørge for å få med folk som ellers ikke ville vært med.

Mange med lav inntekt

Hun sier alle idrettslag har et ansvar for å begrense kostnadene i barne- og ungdomsidretten og for å finne løsninger for barn og unge fra familier med lave inntekter.

– Asker og Bærum er ressurssterke kommuner. Det er ikke dermed sagt at det ikke er mange i disse kommunene med lav inntekt. Da blir gapet og forskjellene enda større. Derfor er det viktig å ha ordninger, som Bærum kommunes fritidsstipend, som gjør at alle kan være med.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.