Skip to main content

Frykter befolkningsvekst tvinger klubben til å flytte

– FOR LITEN: Ifølge styreleder i Snarøya Gym og Turn, Bjarne Appelquist, er flerbrukshallen på Storøya (bildet) for liten – og det samme vil gjelde den nye ved Oksenøya.

Snarøyas idrettslag frykter anleggene blir for få og små når befolkningsveksten kommer til Fornebu.

Les flere artikler