– Vi synes at dette er fantastisk, og det er positivt at det kommer en avgjørelse og at våre synspunkter er hørt og at det nå kommer et flott anlegg i nærheten av Bærum Idrettspark, sier Tyrving-talsmann Jo Nesse.

Han satt selv på tilhørerbenken i formannskapet tirsdag, der saken om den nye friidrettsstadion på Rud ble behandlet.

Og et flertall i formannskapet sa ja til å følge Rådmannens innstilling om å gå videre med planene om å bygge den nye friidrettsstadion på Rud. Politikerne sa ja til Tyrvings forslag om beliggenhet på området. Det såkalte alternativ én.

Venstre, SV og MDG ønsket at alternativ to, altså Bærum idrettsråds (BIR)  forslag, skulle vedtas. Det har en litt annen beliggenhet på området.

LES OGSÅ: Friidrettsanlegg på Rud kan bli nesten dobbelt så dyrt

Ekstra lys

Opprinnelig ønsket ikke Rådmannen i sin innstilling å sette opp lysmaster på området . Etter forslag fra Høyre og Frp, ble det likevel vedatt at lys på 500 lux i målområdet og 200 lux ved resten av stadion, skulle inn i prosjektet.

– Ved å ha lys kan man bruke anlegget om kvelden og på høstkvelder, sa Høyre-representant Morten Skauge.

Lys vil koste anlegget rundt ni millioner kroner ekstra, slik at totalbudsjettet på anlegget blir rundt 100 millioner kroner.

LES OGSÅ: – Kommunen frykter vindmålinger på Rud

Ønsket utsettelse

SVs representant, Harald Sævareid, ønsket i utgangspunktet å utsette behandlingen av saken fordi han mente at saken innhold flere feil og mangler. Blant annet pekte han på at saken ikke var behandlet i utvalget for Miljø, idrett og kultur (MIK) og at høringsuttalelser fra blant annet BIR kom altfor sent.

Både MDG og Venstre støttet forslaget om utsettelse, men ble altså ikke hørt av flertallet.

Høyres Morten Skauge pekte på at man ønsket fortgang i saken, og at det var grunnen til at saken ikke var behandlet i MIK.

Puslespill

– Det er viktig at tidsperspektivet i denne saken blir så kort som mulig, og at friidretten får et så kort som mulig opphold uten anlegg. Det ville uansett ikke gjort noe forskjell i saken om den hadde blitt behandlet i MIK, sa Skauge.

– Denne saken er jo også en del av utbyggingen av Nadderud stadion som en ren fotballarena. Det er et puslespill som skal gå i hop, og derfor er det viktig med raskest mulig fremdrift, sa Skauge.

SV anket saken inn for Kommunestyret.