Han ble utfordret av Solveig Schytz (V), som nylig møtte som vararepresentant på Stortinget.

– Ved ruteomleggingen i 2012 fikk de reisende på Spikkestadbanen vesentlig lengre reisetid til Oslo enn de hadde før, påpekte hun.

LES OGSÅ: Gir dårlig togtilbud skylden for smekkfulle veier

Venstre-representanten understreket at jernbanen er ryggraden i kollektivtrafikken på Østlandet. For at den skal være et attraktivt reisealternativ, må både tog og buss fungere godt, og fungere godt sammen i et sømløst system.

Lav kundetilfredshet

TNS Gallup måler hver vår og høst kundetilfredshet for NSB.

Passasjerene svarer på spørsmål om både punktlighet, komfort, personale og forventninger. Spikkestadbanen er blant strekningene på Østlandet som har relativt lav kundetilfredshet.

– Det er ikke planlagt noen store tiltak som kan bedre reisetid, tilbud og frekvens hverken på kort eller lang sikt. Hva kan gjøres på lengre sikt for å bedre reisetiden på Spikkestadbanen, spurte Schytz.

Solvik-Olsen svarte at på grunn av manglende kapasitet på Asker stasjon, vil linje- Spikkestad – Oslo S – Lillestrøm fortsatt benytte Drammenbanen mellom Asker og Oslo.

Kan bytte tog

– Rutetidene er imidlertid lagt opp slik at de reisende som ønsker det kan bytte tog på Asker stasjon til et av togene som trafikkerer det nye dobbeltsporet i Vestkorridoren. Den samlede reisetiden er da 8–10 minutter kortere enn uten togbytte, svarte han.

Han fortalte at det vil bli mer kapasitet på banen når nye lokaltog etter hvert skal fases inn på strekningen. Det er foreløpig ikke avklart når dette kan skje.