Årsaken er at Jernbaneverket utfører arbeid på strekningen.

Det er satt opp buss mellom Asker og Spikkestad. Men stasjonene Bondivatn, Gullhella og Hallenskog dekkes ikke av bussruten. Bussene fra Asker venter til togene har ankommet Asker før de kjører.

NSB viser passasjerer fra Bondivatn og Gullhella til å bruke Ruters busslinje 704, lokalruten Borgen- Blakstad. De som vanligvis benytter Hallenskog viser NSB til alternativ transport fra Heggedal.

LES OGSÅ: – Vi tar alltid toget 

LES OGSÅ: Passasjerer advarer: – Farlig fullt på Ruter-busser