– Etter gjenåpningen av Høvik stasjon er det blitt mange forsinkelser av lokaltogene mellom Lillestrøm og Spikkestad, særlig i rushtidene.

– Hva vil statsråden gjøre for at reisetiden på Spikkestadbanen skal bli forutsigbar og raskere, lød spørsmålet fra stortingsrepresentant Abid Q. Raja fra Venstre, til samferdselsministeren.

LES OGSÅ: Pendlere raser mot nei til alternativ ruteplan

LES OGSÅ: Ikke tutefrie netter på Spikkestadbanen

Raja påpekte at etter gjenåpningen av Drammensbanen i Bærum (Stabæk, Høvik, Blommenholm stasjoner) 11. desember er det blitt mange forsinkelser av lokaltogene

– Dette har særlig stor konsekvens for reisende på Spikkestadbanen som ikke lenger rekker overganger hverken fra eller til raske tog i Asker eller til matebusser.

– Disse forsinkelsene kommer i tillegg til reisetidsøkningene på Spikkestadbanen fra 2012, poengterte Raja.

Nesten en time

Fra Heggedal til Oslo kan det gå nesten en time til Oslo S, mot 44 minutter i rutetid.

Før 2012 var reisetiden på 35 minutter, mens en reisetid på 30 minutter er mulig med en optimal ruteplan eller kapasitetssterk krysning på Asker stasjon.

Ketil Solvik-Olsen (Frp) svarer Raja at den årlige punktligheten på Spikkestadbanen siden 2012 har vært noe bedre enn for øvrige lokaltog i Oslo-området.

Dette har i hovedsak også vært tilfelle etter ruteomleggingen i 2015, der Høvik stasjon ble gjenåpnet.

For perioden 1.–10. januar opplyser imidlertid Jernbaneverket at man på Spikkestadbanen kun har oppnådd en 69,9 prosent punktlighet for lokaltogene i rushtiden, mot 79 prosent for andre lokaltog i Oslo-området.

Tiltak ved Heggedal stasjon

Hovedårsaken bak punktlighetsproblemene har vært signalfeil i tilknytning til det nye sikringsanlegget på strekningen Stabekk-Høvik-Sandvika.

Jernbaneverket jobber sammen med leverandøren for å rette opp i disse problemene.

– I tillegg til å løse problemene med det nye sikringsanlegget, arbeider Jernbaneverket med planlegging og realisering av andre tiltak for å styrke punktligheten og gi en mer robust togfremføring på strekningen, opplyser Solvik-Olsen.

– Dette inkluderer blant annet tiltak ved Heggedal stasjon i 2017 og ved Asker stasjon i 2018, forteller samferdselsministeren.