– Hvis mobilen kommer i veien for kontakten med barnet, kan det skade barnet, sier Nina Misvær, som er forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus og som tidligere har vært helsesøster i Bærum.

Nylig publiserte hun en forskningsartikkel om temaet sammen med tre helsesøstre. Hun erfarer at mange foreldre mangler kunnskap om skadevirkninger for barn som ikke får nok respons på grunn av foreldrenes mobilbruk.

– Det handler om smarttelefonene og det er særlig disse stadige avbruddene som bekymrer, der mor eller far bare må sjekke mobilen. Også det å snakke ut i luften med plugg i øret kan forvirre babyen, som ikke forstår hvem som blir snakket til.

– Ansikt-til-ansikt-kommunikasjon mellom foreldre og barn betyr mye mer enn mange er klar over. Men det betyr ikke at du skal sitte å stirre babyen din i senk.

LES OGSÅ: Tenk dere om, foreldre 

– Må informere mer

I 2017 har 80 prosent av befolkningen smarttelefon. I aldersgruppen 25–44 år oppgir drøyt 95 prosent at de ofte er innom nettet. Aktiviteten vekker fagfolks bekymring for samspillet med familien. Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjonene anbefaler samtaler med foreldre om dette når barnet er fire uker, seks måneder, to år og fire år.

– Vi argumenterer for å ta opp temaet både tidligere og oftere. Den første tiden er spesielt viktig. Hvis barnet opplever at mor stadig avbryter kontakten, kan barnet gi opp og trekke seg inn i seg selv. Det kan få alvorlige følger for utviklingen, sier Misvær.

– Forskning viser at spebarn er sosialt kompetente individer fra fødselen av, men for at utviklingen skal forløpe normalt, er de helt avhengige av at omsorgspersonene er følelsesmessig tilgjengelige, både sensitivt og bekreftende. Det handler i stor grad om hvordan foreldre oppfatter og tolker barnets signaler, for deretter å respondere på riktig måte – og så raskt som mulig, Misvær viser til det såkalte «Still-face»-eksperimentet. I dette deltok syv spebarn i alderen en til fire måneder. Omsorgspersonen fikk instruks om å «bryte samspillet» og unnlate å reagere på signaler fra barnet med et ubevegelig «steinansikt». Mødrenes fraværende respons førte til stresset adferd hos babyene.

– Gjentagende og langvarig stress påvirker hjernens utvikling, som hos barn er særlig mottagelig og formbar for spesielle erfaringer og læring i de første leveårene, sier forskeren.

LES OGSÅ: Nå kan du lære å tyde de nyfødte 

Tar avstand

Naboguttene Theodor og Theodor er kun 11 uker gamle. Mødrene deres er enige om at mobilene legges vekk når sønnene er våkne.

– Ja, det er en selvfølge. Fokuset er på babyen når han er våken og når jeg ammer han, sier Johanne Fosså (28) fra Østerås.

Ingvild Baastad (28) er helt enig.

– Da jeg ble gravid begynte jeg å legge merke til hvordan foreldre oppfører seg mot barna sine. Jeg blir irritert når jeg ser foreldre som fordyper seg i mobilen på bekostning av barnet sitt. En gang så jeg en liten jente som øvde seg på å sykle. Moren var kun opptatt av mobilen, mens datteren flere ganger forsøkte å få morens oppmerksomhet. Sånn vil jeg ikke bli, sier Baastad.

28-åringene er nylig blitt kjent med hverandre. Begge har en 11 uker gammel sønn som heter Theodor. Nå går mødrene i samme barselgruppe.

– Når vi er på helsestasjonen eller vi samles så legger vi vekk mobilen. Da er det så mye annet som er viktig å få med seg.

Ser og hører

Fagkoordinator på Bekkestua helsestasjon, Greta Finneng, ber helsesøstrene ta opp temaet med nybakte foreldre ofte og jevnlig.

– I starten er de så korte, de stundene når barnet er våkent. Da bør du ha fullt fokus på babyen, også når du ammer. Vi vet hvor viktig det er for små barn at man er mentalt til stede. Vi ønsker ikke å være noe politi, men snakker om det vi vet om forskning og babyers evne til å oppfatte ting helt fra de er nyfødte. De ser, de hører og er i stand til å kommunisere fra første sekund. De kan kopiere ansiktsuttrykk og rekke tunge. Unge mennesker bruker mobilen veldig mye. Vi oppfordrer til å skru av og distansere seg fra sosiale medier med små barn til stede.

Forskerens fem råd

Ha alltid mobilen på lydløs når du er engasjert i babyen som for eksempel ved måltider.

Unngå bruk av øreplugger når du er sammen med babyen og snakker i mobil. Det gjør det vanskelig for babyen å forstå at du ikke snakker til ham/henne.

Legg fra deg mobilen i et annet rom og lag dine egne regler for hvor ofte det er «lov» å sjekke den.

Diskuter temaet med partneren din slik at dere har en mest mulig felles holdning til mobilbruk i samvær med barnet.

Er du bevisst på hvor mye tid du bruker på mobilen? Det finnes apper som kartlegger tid du bruker på mobilen, og kan virke som en bevisstgjøring.