Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. For å måle omfanget av barnefattigdom bruker de lav inntekt som mål. Det vil si husholdninger med en inntekt som er lavere enn 60 prosent av medianinntekten i hele landet.

Totalt var det 1.516 (5,9 prosent) barn i Bærum og 919 barn i Asker (7,2 prosent) i en slik situasjon i 2015.

LES OGSÅ: Bekjempelse av fattigdom i Asker

Øker

Økningen i Bærum er på 0,5 prosentpoeng og ett prosentpoeng i Asker. Ser vi på ti sammenlignbare kommuner, så ligger Bærum best an, mens Asker ligger midt på treet. Drammen har for eksempel en andel av barn fra fattige familier på 17,7 prosent, og har dermed høyest andel av disse ti kommunene.

– Barnefattigdommen øker i både Asker og Bærum. De driver en omvendt fordelingspolitikk der de tar penger fra de fattigste barnefamiliene. Barnetrygden blir regnet inn for utmåling av sosialhjelp og barnetrygden blir dermed fra familiene, mener stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV) fra Akershus.

Partiet vil etter jul fremme forslag om at Stortinget sørger for at barnetrygden holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp.