– Det betyr så mye å ha sommerjobb, både for selvbilde og muligheter siden i arbeidslivet, sier Tom Kristian Olsen Nordgård (18) fra Slependen.

Alle vennene hans rundt bordet på Nesbru videregående skole har ekstrajobb og sommerjobb i sikte.

– Jeg har jobbet siden jeg var 13 år. Jeg hadde nok ikke det hvis ikke det var onkelen min som eier kiosken jeg jobber i, sier Ida Tangen (18).

Det er ikke unge som dem – rike på nettverk og ressurser – den ferske ordningen om kommunale sommerjobber er myntet på.

Målgruppen er tenåringer med lite nettverk, med bakgrunn fra lavinntektsfamilier i Asker.

Mens «først til mølla»-prinsippet tidligere lå til grunn for hvem Asker kommune ga sommerjobb, testet politikerne i fjor en annen variant. I stedet for å gi jobb til dem som var først opp og først i køen, ville de gi tilbud til ungdom som trengte mest hjelp til å få sommerjobb – uten at det skulle bli stigmatiserende.

750.000 til sommerjobber

En kartlegging av prøveprosjektet viser at opplegget traff blink.

Utekontakten, barnevernstjenesten, helsesøstre på videregående skole, helsestasjon for ungdom og Nav ble brukt for å komme i kontakt med utsatt ungdom mellom 17 og 19 år.

De rekrutterte 60 ungdommer. 50 av dem fikk tilbud om sommerjobb, rundt halvparten av dem var enslige mindreårige flyktninger.

«Ordningen har nådd målet om å gi meningsfylte aktiviteter, positiv arbeidserfaring og mestringsopplevelser for ungdommene», heter det i rapporten. Også arbeidsgiverne rapporterer at de er svært fornøyde.

Sommerjobb for unge i Asker

Asker kommune gjennomførte i fjor et prøveprosjekt som gikk ut på å tilby sommerjobb til utsatt ungdom i alderen 16 til 19 år.

Jobbene skulle gå til unge som ellers ikke ville få sommerjobb i det ordinære jobbmarkedet. Helsesøstre, voksenopplæring, barnevernet og Nav var med på å rekruttere ungdommene.

50 sårbare Asker-ungdommer fikk sommerjobb gjennom ordningen i fjor. De jobbet i butikk, barnehage, SFO eller som gartner.

Kommunen bevilget først 500.000 kroner til tiltaket. Bevilgningen er blitt styrket, i år er det satt 750.000 kroner til sommerjobbprosjektet. Og en tilsvarende sum for neste år.

Sommerjobbordningen innføres som fast ordning fra i år.

 

LES OGSÅ: Klarer ikke henge med de rike

– Jeg er ikke misunnelig

Da oppvekst-politikerne behandlet saken på forrige møte, bestemte de at ordningen blir fast. Det er allerede satt av 750.000 kroner til opplegget i sommer, der det meste går til å lønne ungdommene.

Opposisjonen fikk imidlertid ikke gehør for å utvide satsingen ytterligere.

– Dette er et kjempebra tiltak som i vi skulle ønske kunne gjelde flere enn de 50 ungdommene som fikk tilbudet i fjor, sier May Myklebust (Ap).

Også tredjeklassingene på Nesbru støtter opplegget.

– Jeg er ikke misunnelig. Jeg trenger ikke hjelp for å skaffe meg jobb, det gjør enkelte andre. Det er ikke bra hvis unge driver dank i to måneder, sier Ida Tangen.

LES OGSÅ: Livet til barna rammes hvis foreldre har lav status