Teppe, lamperester, fulle svarte søppelsekker, betalingspåminnelser og julekort. Alt er dumpet ned skråningen nedenfor Solliveien 141.

– Det er et generelt problem i kommunen at slike litt bortgjemte steder brukes til å dumpe avfall, sier Thomas Westly, leder for natur og idrett i Asker kommune.

Han opplyser at Asker årlig bruker hundretusener av kroner på å fjerne folks søppel. Det inkluderer alt fra det minste tyggispapir til kjøleskap og sofaer.

– Vi finner det gjerne i nærheten av parkeringsplasser. Det er et problem at folk ikke gidder å reise til Yggeset, sier Westly.

LES OGSÅ:

Grunneiers ansvar

I utgangspunktet er det grunneieren som er ansvarlig for å holde sin tomt ryddig. På kommunale veier som Solliveien tar kommunen ansvaret for å rydde veien og grøften én meter utenfor veikanten for rot og skrot.

Men når det dreier seg om så store mengder som i Solliveien, hender det at kommunen tøyer reglene.

LES OGSÅ: Ingen tar søpla ved Lysaker stasjon

– I Solliveien har vi bestilt fjerning. Vi gjør det når det vil virke åpenbart urimelig å pålegge grunneieren å rydde, sier Westly.

– Hva gjør dere for å få bukt med problemet?

– Det er ikke så mye vi kan få gjort. Vi har sperret av enkelte steder med bånd, men vi kan ikke sperre av hele Solliveien, sier Westly.

LES OGSÅ: Denne katten ble funnet i en plastpose i en container

Mange ryddeaksjoner

I løpet av året står Asker kommune bak flere ryddeaksjoner for å fjerne rot og skrot fra folks nærmiljø.

Hver vår arrangeres det blant annet vårdugnad og velrusken, der velforeninger, borettslag og sameier kan få støtte til ryddearbeidet.

Det arrangeres også skolerusken og barnehagerusken, der skole- og barnehagebarn rydder i sitt nærområde.

I tillegg holdes det årlig en egen strandryddedag, i regi av Hold Norge rent. Der bidrar tusenvis av frivillige over hele landet med å rydde strender for søppel én dag i året.