Skip to main content

Politikerne vil vite mer om Solli før de gir grønt lys

FORELØPIG URØRT: – Det er mange sider ved dette prosjektet som ennå ikke er vurdert, og disse forholdene må besvares. Vi kan ikke sette i gang noe vi i ettertid risikerer å angre på fordi vi ikke så konsekvensene. Vi må se helheten først, sier Nina Ekren Holmen. Her gjør hun seg bedre kjent på området hvor det veiløse skiskytteranlegget er planlagt.ALLE FOTO: KARL BRAANAAS

Det foreslåtte skiskytteranlegget på Solli må utredes i sin fulle bredde før politikerne kan være villige til å gi prosjektet grønt lys.

– Vi ønsker et skiskytteranlegg på Solli hjertelig velkommen, men vi kan ikke regulere noe før vi ser at det er et komplett og bærekraftig prosjekt. Da må vi ha flere elementer på bordet enn det vi har i dag, sier lederen for bygningsrådet, Nina Ekren Holmen (H).

Sist onsdag sendte hun, sammen med et enstemmig bygningsråd, orienteringssaken om Solli skianlegg til kommunens utvalg for Teknikk, Kultur og Fritid (TKF) og formannskapet med beskjed om å utrede alle sider ved prosjektet for å se om det er bærekraftig. De anbefaler også at det gjennomføres en stor høring for å få belyst alle sider ved saken.

Idretten og administrasjonen i Asker kommune må altså fortsatt smøre seg med tålmodighet i forsøket på å få vedtatt et skiskytteranlegg «light» på Solli – det vil si et anlegg som ikke utløser behov for vei, parkering, vann eller avløp, og som derfor kan vedtas raskere.

Skiskytteranlegget på Solli – en kort status  

Denne saksbehandlingsmessige fartsøkningen gjør oppgaven mer enn utfordrende for bygningsrådets medlemmer, som sliter med å se helheten i planen.

– Det er mange sider ved dette prosjektet som ennå ikke er vurdert, og disse forholdene må besvares. Vi kan ikke sette i gang noe vi i ettertid risikerer å angre på fordi vi ikke så konsekvensene. Vi må se helheten først, sier Holmen.

LES OGSÅ: Skianlegget på Solli kan stå klart til sesongen 2019-2020

Usikre på anlegg uten vei

Den nye skiskytterarenaen er planlagt bygget med 20 skyteskiver og standplass i et langstrakt dalsøkk et par hundre meter nordøst for Solli gård. Mangelen på veiforbindelse fra Solliveien og inn til anlegget bekymrer flere av politikerne.

I MARKA: Solli skianlegg er planlagt i et langstrakt dalsøkk rett nordøst for Solli gård, øverst i Solliveien.

– Her skal det fraktes og transporteres mye til og fra stadion, blant annet tung ammunisjon. Da må det først dokumenteres at anlegget kan håndteres av skiskytteridretten selv, uten tilførsel av ny vei, sa Trond Jerve (H).

– Hvordan de skal få til all den logistikken uten vei er for meg uforståelig. Vi må få utredet dette og flere andre forhold før vi kan behandle denne saken, fulgte MDGs Anne Hilde Røsvik opp.

I tillegg kommer hensynet til trafikksikkerheten.

– Vi må få vite hva slags trafikksituasjon et nytt skiskytteranlegg vil medføre når barn og unge skal slippes av og hentes øverst i Solli-veien, sa Marit H. Meyer (V).

Miljøinngrepene, spesielt risikoen for blyforurensing til noen bekker som renner åpne gjennom området, ønskes også utredet.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.