Solli skianlegg får hverken kunstnø eller flere p-plasser

VIL SKYTE: De unge skiskytterne Anine Schrader Kvernerud (t.v.), Cornelia Lynne og Victoria Tuvsjøen står klare med geværene der hvor det nye skianleggets stadion vil ligge. Området er allerede hugget ut. Til venstre står Kåre Møllerhagen, som i årevis har vært engasjert i Asker-idretten, bl.a. i Holmen IF. Bildet ble tatt før sommeren.

VIL SKYTE: De unge skiskytterne Anine Schrader Kvernerud (t.v.), Cornelia Lynne og Victoria Tuvsjøen står klare med geværene der hvor det nye skianleggets stadion vil ligge. Området er allerede hugget ut. Til venstre står Kåre Møllerhagen, som i årevis har vært engasjert i Asker-idretten, bl.a. i Holmen IF. Bildet ble tatt før sommeren. Foto:

Solli skistadion kan ta form neste år – men uten kunstsnø, flere p-plasser eller ny adkomstvei.

DEL

Kommunestyret i Asker vedtok før sommeren å bygge et langrenns- og skiskytteranlegg ved Solli gård i Vestmarka.

En prosjektgruppe er nedsatt for å planlegge anlegget. Leder for gruppen er Per Steine, som er rådgiver i kommunen. Han håper byggestart kan bli i løpet av 2018.

– Byggesøknad skal sendes og godkjennes, anbudsrunder skal gjennomføres og kontrakter skrives. Om alt går veien, mener jeg det er realistisk at vi kan begynne i løpet av neste år, men det er jo selvsagt med et klart forbehold, sier Steine.

LES MER:

Skianlegg-avgjørelse vekker skuffelse i Solliveien

Vellykket lobbyvirksomhet skal gi snarvei til nytt skianlegg

Vei til skianlegget på Solli skaper splid i nabolaget 

Pris: 15 mill. – uten kunstsnø

Politikerne har bevilget 15 millioner kroner, og understreker at det skal bygges et enkelt anlegg som ikke vil kreve ny vei fra Asker og opp til Solli, og heller utløse behov for vann, kloakk eller ekstra p-plasser.

– Et anlegg for kunstsnøproduksjon vil ikke bli etablert, i hvert fall ikke i denne runden. Og det legges opp til parkering nede på den store p-plassen som i dag, altså nedenfor gården. Det vil ikke bli bygget nye p-plasser oppe ved det nye anlegget, sier Per Steine.

I et møtereferat fra prosjektgruppen går det også frem at kun ett enkelt bygg vil bli reist, og det er et enkelt bygg til oppbevaring av diverse utstyr. Bygget er anslått å bli rundt 40 kvm i grunnflate.

Det legges heller ikke opp til garderober eller dusjer, noe Budstikka tidligere har omtalt. Heller ikke ny garasje til preppemaskin vil bli bygget.

Askers anlegg for langrenn og skiskyting ved Solli gård

Kommunestyret har vedtatt bygging av anlegg for langrenn og skiskyting. 30 skyteskiver er tenkt. Skal også kunne brukes av bevegelseshemmede (pigging) og hundekjørere (nordisk).

Anlegget, et enkelt stadion, skal kobles på eksisterende lysløypenett. Skal bygges nordøst for Solli gård (se kart). Skal ikke utløse behov for ny adkomstvei eller utbedring av Solliveien.

En prosjektgruppe skal utarbeide tegninger og byggesøknad. Rågiver Per Steine i kommunen, løypebas Ragnar Roll og siv.ing. Liv Stensaker (som også var med og planlegge anlegget på Franskleiv) er blant dem som er med i gruppen.

Fylkesmannen har vurdert skianlegget og gitt sitt samtykke.

Kilde: Asker kommune

Bærum-anlegg kostet 20 mill.

På senvinteren i år fikk skiklubber i Bærum endelig ta i bruk anlegget for skiskyting og langrenn ved Franskleiv i Vestmarka. Nils Martin Stølen, Bærums Skiklubs representant i prosjektet, mener det er realistisk å få til et bra anlegg på Solli med 15 millioner kroner.

– Franskleiv-anlegget hadde et budsjett på 18 millioner, men vi endte opp på 20 millioner. De to ekstra millionene skyldes i hovedsak ekstratiltak for å hindre blyutslipp fra ammunisjon, sier Stølen.

– Snakker vi om et komplett anlegg til 20 millioner kroner?

– Ja. Prisen er inkludert både dam og produksjonsutstyr for kunstsnø og broen over veien som går opp mot Furuholmen og Gupu. Også 3 kilometer med rør til kunstsnø er inkludert i den prisen.

Franskleiv-anlegget ble bygget på et drøyt år. Bærum kommune er største bidragsyter. Spillemidler har også vært vesentlig, samt at det er blitt jobbet på dugnad.

LES MER: Gir seg etter 17 år på Solli gård

Artikkeltags