Dette fremgår av en planfaglig vurdering som ble presentert og overlevert til Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog mandag ettermiddag.

Ekspertgruppen, eller planrådsgruppen som de kaller seg, har ikke konkludert med tanke på hvor mange flere boliger som bør bygges på Fornebu, fordi det ikke inngår i mandatet de har fått fra kommunen. Men de viser flere ganger til at det foreligger mulighetsstudier som viser en utbygging på over 10.000 boliger – det vil si en økning av boligtallet på om lag 60 prosent.

LES OGSÅ: – Trafikken ikke noe problem

Byen kommer langs Snarøyveien

Planrådsgruppen mener at Fornebu-utbyggingen til nå preges av mye dårlig arealutnyttelse, og at området primært har karakter av «bygninger i landskap» i tråd med etterkrigstidens drabantbybebyggelse, som vi alle kjenner.

Ekspertene anbefaler en bymessig utvikling fra og med Fornebuporten til og med det store Koksaområdet – med Snarøyveien som en bymessig hovedgate imellom.

«Ved realisering av Fornebubanen som områdets transportmessige ryggrad, bør Snarøyveien urbaniseres med vesentlig smalere korridor og et mer bymessig, integrert forhold mellom gate og bebyggelse», skriver gruppen blant annet.

For å få til en urban utbygging, bør man i større grad få til en blanding av boliger og næring.

LES OGSÅ: Leilighet til 14,4 mill. ble solgt på et blunk

«Nærhetsby» på Koksa?

Mens Aker-konsernet og Kjell Inge Røkke får en del kritikk for sine utbyggingsplaner for Fornebuporten, ser ekspertgruppen spennende mulighet for utvikling av Koksa-området til en bilfri «nærhetsby» – et slags «Bekkestua på Fornebu».

Fornebu S og torget som etter hvert skal bygges utenfor kjøpesenteret kan integreres i denne nærhetsbyen – forutsatt at man «klarer å bryte ned den barrieren som Snarøyveien representerer i dag».

LES OGSÅ: Fornebu S-bygget vant Oscar

Mener Røkkes høyhus bør vente

Kjell Inge Røkke må trolig vente en god stund før han eventuelt får lov til å bygge Norges høyeste hus på Fornebu. Planrådsgruppen anbefaler iallfall at det først utarbeides en høyhusstrategi for hele kommunen – og at man ikke tillater høyhus på Fornebu før det.

Ekspertgruppen mener for øvrig at Fornebu-utbyggingen så langt er kommet sosialt skjevt ut, med snittboliger på 100 kvadratmeter og «et stort antall til dels svært store boliger på særlig attraktive tomter nær sjøen». Det som finnes av små og rimeligere boliger er samlet i Fornebuporten – og det er ennå ikke bygget noen boliger med sosial profil.

LES OGSÅ: Høyhus er ikke høyhus