Skip to main content

Får ikke bygge 17 kvadratmeter sjøbod

Eiendomsgründer Johannes Thorsnes ønsker å rive sjøboden til venstre i bildet og sette opp en ny. Det vil ikke kommunen.

Eiendomsgründer Johannes Thorsnes ønsker å rive sjøboden til venstre i bildet og sette opp en ny. Det vil ikke kommunen.

Foto: KARL BRAANAAS

Eiendomsgründeren Johannes Thorsnes søkte ikke om å bygge ny brygge. Nå er søknaden om ny sjøbod ved den nye bryggen avslått av planutvalget.

Snarøya-beboeren får ikke bygge en 17,3 kvadratmeter sjøbod på egen eiendom. Det kommer frem i et vedtak fra planutvalget i Bærum kommune. Forslaget fra kommunedirektøren til utvalget om å ikke tillate en ny sjøbod, ble vedtatt med åtte stemmer mot én. 

– Vilkårene for å gi dispensasjon fra byggegrense mot strandlinjen i § 11.5 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel (KPA) er ikke oppfylt, da fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene, står det i planutvalgets vedtak. 

Både planutvalg, kommunedirektør og plan- og bygningstjenesten i kommunen har stilt seg negative til søknaden.

Signaleffekt

Thorsnes selv forklarer i klagen på vedtaket at sjøboden ønskes revet som følge av flomskader. Han mener også at forbudet mot bygging i strandsonen gjelder i dette tilfellet. 

«Ettersom det allerede står en sjøbod i strandsonen, som har stått der siden slutten av 60-tallet, gjør ikke hensynene bak forbudet for oppføring av ny sjøbod seg gjeldende», skriver han.

Denne sjøboden mener planutvalget i Bærum ikke kan rives og erstattes med en ny.

Denne sjøboden mener planutvalget i Bærum ikke kan rives og erstattes med en ny. 

Foto: KARL BRAANAAS

Sjøboden ligger i strandsonen, som har et spesielt vern mot bygging og inngrep. Det må derfor gis dispensasjon for å bygge 30 meter fra sjøen. 

Både Viken fylke og Bærum kommune peker signaleffekten en godkjennelse vil gi. 

«Hensynene bak bestemmelsen blir ikke nødvendigvis vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon i dette ene tilfellet, men presedensvirkningene vil kunne gi en slik konsekvens», skriver bygningssjef i Bærum, Alexander Hexeberg Dahl, i sin begrunnelse. 

Brygge eller platting

Det er ikke første gang Thorsnes er i kommunens søkelys. Tidligere i år rev han en gammel brygge og erstattet den med en ny brygge. I starten av september varslet selskapet Byggesaksrådgivning, som er ansvarlig søker, at en søknad vil bli sendt til kommunen. 

Det kom etter at kommunen hadde gjennomført befaring på tomten for å vurdere om bryggen kunne vært ulovlig satt opp. 

Selv mente Thorsnes bryggen er en platting og dermed ikke søknadspliktig da Budstikka var i kontakt med ham i midten av september. 

– Dersom kommunen mener det er ulovlig, innretter vi oss etter det og leverer søknad. Men vi vurderer at dette ikke er ulovlig, fortalte Thorsnes.

Det har ikke lyktes Budstikka å komme i kontakt med Johannes Thorsnes. 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.